Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

verifiëren - (op juistheid onderzoeken)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

verifiëren ww. ‘op juistheid onderzoeken’
Mnl. verifieren ‘op juistheid of echtheid onderzoeken’ [1467-90; MNHWS]; vnnl. ook ‘de echtheid naar behoren bevestigen’ in bij zijnen openen brieven van ammortissemente, geveriffiert alsoot behoert ‘door zijn amortisatieverklaringen goedgekeurd zoals het behoort’ [1503; WNT].
Ontleend aan Frans vérifier ‘de juistheid of echtheid aantonen’ [1402; TLF], eerder ‘registreren’ [1296; TLF], van middeleeuws Latijn vērificāre ‘id.’, samenstelling van vērus ‘waar’ (verwant met het bn.waar 2) en -ficāre ‘doen, maken’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

verifiëren [de echtheid onderzoeken] {1467-1490} < frans vérifier < middeleeuws latijn verificare [de echtheid bewijzen], van verum [waarheid] + facere [maken, doen] (vgl. verificatie).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

verifieer ww.
Die egtheid of juistheid vasstel of toets om te kontroleer.
Uit Ndl. verifiëren (al Mnl.).
Ndl. verifiëren uit Fr. vérifier uit Latyn verificare 'die egtheid bewys', met lg. van verum 'waarheid' en facere 'maak, doen'.
D. verifizieren (17de eeu), Eng. verify (14de eeu), It. verificare, Port. verificar, Sp. verificar.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

verifiëren (Frans vérifier)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

verifiëren de echtheid onderzoeken 1467-1490 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut