Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

verborgen - (geheimzinnig)

Thematische woordenboeken

K. van Dalen-Oskam & M. Mooijaart (2005), Nieuw bijbels lexicon: woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling, Amsterdam

Verborgenheid, geheim, mysterie.
In het verborgene, op een onbekende plaats, in het geheim.

Mogelijk is gebruik van verborgenheid in de betekenis 'geheim' en in het verborgene 'in het geheim' terug te voeren op de traditie der bijbelvertalingen. Visioenen konden inzicht geven in geheimen: 'Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard' (Daniël 2:19, NBG-vertaling; de NBV heeft hier 'het mysterie'). Bepaalde zaken kon men maar beter heimelijk, in het geheim, doen: 'Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen' (Matteüs 6:3-4, NBV).

Liesveldtbijbel (1526), Daniël 2:19. Ende als snachts is Daniel geopenbairt die verborgentheit door een gesichte.
In zijn autobiografie The making of a Soviet scientist legt Sagdeev levendig de verborgenheden en absurditeiten bloot van een regime dat lange tijd ook de wetenschap in zijn greep wist te houden. (NRC, jan. 1995)
Ze roken en snoven aan de natuur, legden haar onder kolven en experimenteerden naar hartelust in de hoop door te kunnen dringen in de diepere verborgenheden van de natuur. (NRC, apr. 1995)
Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 46, 14-17. Mar alse du ghefs dine almosene, so ghefse also, dat dine slinke hant nin wete wat dine rechte hant doet, so dat dine almosene bliue verborghen; also soutu verdinen den loen dijns vader die in der verborghenheit siet al dat men doet. (Statenvertaling (1637), Matteüs 6:4, in het verborgen.)
Een eresaluut aan die tobbers, die slovers en wroeters [de Nederlandse voetballers], die in het verborgene gewerkt hebben om onze nationale driekleur omhoog te hijsen aan de mast der Europese volkeren. (G. Bomans, Adviezen van een oude rot & ander sportief proza, 1988, p. 97)
In de staftent doet ze haar jasje uit en maakt de bovenste knoopjes van haar bloes los. Uit het verborgene maakt zich het begin van een glooiend landschap los, twee witte heuvels gescheiden door een smalle vallei. (G.J. Zwier, De knoop van IJsland, 1997 (1996), p. 138)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

verborgen ‘geheimzinnig’ -> Deens † forborgen ‘geheimzinnig’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors forborgen ‘geheimzinnig’ (uit Nederlands of Nederduits); Negerhollands verborg, geborg, verborgen ‘geheimzinnig’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut