Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

veinzen - (smeulen)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

veinzen1* [smeulen] {1562, venzen 1567} ook venzen, vunzen, veunzen met een voor Vlaanderen gebruikelijk achtervoegsel s, vgl. middelnederlands ontfenken, ontfengen [aansteken, doen ontgloeien, ontvonken, ontbranden], middelhoogduits venken [aansteken], bij vinken [smeulen], ablautend naast vonken.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

veinzen, vinzen (DB), veu(n)zen, ww.: smeulen. Vroegnnl. veinsen, ontsteken ‘allumer’ (Lambrecht), veynsen ‘accendere sive accendi, tanquam scintilla è silice excussa’ (Kiliaan). De oorspr. vorm is wsch. vensen, waaruit door palatalisering van de n voor dentaal veinzen (vgl. venster > vei(n)ster). Wellicht uit *venksen, met s-infix< *venken, vgl. Mnl. ontfenken, ontfengen ‘ontbranden’, Mhd. venken ‘aansteken’, gew. vinken smeulen’. Ablautend bij vonk, verwant met vuur.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut