Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

vastberaden - (standvastig)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

vastberaden bn. ‘standvastig’
Nnl. met vastberaden moed [1837; iWNT].
Samenstelling van → vast in de betekenis ‘stellig, zeker, onverzettelijk’ en beraden ‘goed nagedacht hebbend’ [1270-90; VMNW], het verl.deelw. van → beraden (zich) ‘(bij zichzelf) te rade gaan, over iets nadenken’. Vergelijkbare, eerder geattesteerde samenstellingen zijn welberaden ‘weloverwogen’ (zoals in de mnl. collocatie dat ic wel vorpenst ende beraden. ende bi minen vrien wille ... ‘dat ik weldoordacht en weloverwogen en uit vrije wil’ [1286; VMNW beraden II]), en onberaden ‘onbezonnen, ondoordacht’ [1265-70; VMNW].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

vasberade b.nw.
Met vaste wil, standvastig, vasbeslote.
Uit Ndl. vastberaden (1826), 'n samestelling van vast 'vas' en die verouderde Ndl. beraden 'van mening, van plan'.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal