Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Vaesrade - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Vaesrade (Nuth, Lb)
Limburgs Vaosje. 1139 Wastrode1, 1230 Vaesrode2, 1274 Voisroden3, 1560 Vaesrade4, ca. 1700 Wasrad5, 1803-1820 Vaesraed6; De algemeen gangbare verklaring, dat deze naam zou zijn ontstaan uit Sint Servaas-rade, wordt door de oude vormen niet ondersteund. Deze wijzen op *wast < lat. vastum 'woeste grond'; rode, rade betekent 'rooiing van bos, ontginning'. De naam is later wel gereïnterpreteerd als Vaas, verkorte vorm van Servatius7. De identificatie van 1139 Wastrode wordt betwijfeld; men denkt dat dit in de Ahrstreek in het midwesten van Duitsland gelocaliseerd moet worden8.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 360, 2Schrijnemakers 2014 589, 3MVN 43 (1967) 63, 4NGN 2 (1892) 77, 5LIKP 14, 6krt Tranchot, 7Künzel e.a. 1989 360, 8Schrijnemakers 2014 591.

Hosted by Meertens Instituut