Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

ultimo - (bijwoord van tijd: op de laatste dag van de maand)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

ultimo [op de laatste (dag van de maand)] {ultima 1542, ultimo 1583} < italiaans ultimo of direct < latijn ultimo (diē) [op de laatste (dag)], 6e nv. van ultimus [laatst] (vgl. ultiem).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

ultimo bw.
Op die laaste dag van die maand.
Uit Ndl. ultimo (1583, 1542 in die vorm ultima).
Ndl. ultimo uit It. ultimo of direk uit Latyn ultimo(die) 'op die laaste (dag)'. Latyn ultimo is 'n fleksievorm van ultimus 'laaste'.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

ultimo: jongslede; verk. v. ultimo die/mense (Lat. v. “op die laaste dag/maand”), ablf. ekv. ml. v. Lat. ultimus, “laaste”.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

ultimo (Italiaans ultimo of Latijn ultimo)

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Ultimo. Wanneer men, om iets te bewijzen, zijn redenen opgeeft, dan begint men met primo (= ten eerste), secundo (= ten tweede) en gaat zoo voort tot ultimo = ten slotte. Als handelsterm beteekent het: het einde van de maand: Ultimo Maart = den laatsten dag van Maart: evenals primo Maart = het begin en medio Maart = het midden van Maart.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

ultimo bijwoord van tijd: op de laatste dag van de maand 1542 [De Bruijn Tw. 10] <Italiaans of Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal