Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

ultimatum - (laatste voorwaarde)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

ultimatum [laatste voorwaarde] {1694} < latijn ultimatum, verl. deelw. van ultimare [het eind naderen], van ultimus (vgl. ultiem).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

ultimatum s.nw.
Laaste eis by 'n diplomatieke onderhandeling.
Uit Ndl. ultimatum (1694).
Ndl. ultimatum uit Latyn ultimatum, die verlede dw. van ultimare 'die einde nader'.
D. Ultimatum, Eng. ultimatum.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

ultimatum: laaste eis by diplomatieke onderhandelings, verwerping waarvan as oorlogsverklaring opgevat word; Ll. ultimatum, ons. vorm v. ultimatus, “laaste” (Lat. ultimus); vgl. Eng. ultimate.

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Ultimátum: (Lat. últimus = laatst). Als tusschen twee staten een verwijdering of geschil ontstaat (bijv. door ’t vermoorden van een gezant), zal de verongelijkte partij langs diplomatieken weg (door onderhandeling) voldoening trachten te verkrijgen. Wenscht de tegenpartij daaraan niet te voldoen, dan zendt de beleedigde Staat nog een allerlaatst voorstel (een Ultimatum) ter minnelijke schikking, met de uitdrukkelijke bijbedoeling, dat een weigering als een oorlogsverklaring zal worden opgevat.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

ultimatum ‘laatste voorwaarde’ -> Indonesisch ultimatum ‘laatste voorwaarde’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

ultimatum laatste voorwaarde 1694 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut