Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

uitrichten - (doen verrichten)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

uitrig ww.
1. Verrig, doen. 2. Tot stand bring.
Uit Ndl. uitrichten (Mnl. uterechten, uterichten). Mnl. uterechten is 'n samestelling van ute 'uit' en recht 'reg' (sien 2reg), en het benewens die bg. nie-juridiese bet. ook juridiese bet. gehad, o.a. ''n saak tot 'n einde bring, skuld invorder, iemand vryspreek', bet. wat ook in Ndl. verouderd is.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

uitgerig: bewerk, gedaan gekry, ten uitvoer gebring; eint. verl. dw. v. Ndl. uitrichten uit uit + richten/rechten (Mnl. richten/rechten), Hd. richten, Eng. (ww.) right, hou verb. m. Lat. rectus, “behoorlik; reguit; wettig; deugsaam”, Gr. orektos, “reg”; by vRieb uytgerecht.

Hosted by Meertens Instituut