Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

tri- - (drie-)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

tri- [voorvoegsel ter aanduiding van ‘drie’] {in bv. triniteit 1265-1270} < latijn tri- < grieks tri- [drie-], verwant met latijn tres, o. tria, respectievelijk grieks treis, o. tria [drie].

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Tri- (Lat.; = Gr. τρι-(tri-) = drie-; Lat. tres = Gr. τρεῖς, neutr. τρία (treis, tria) = drie). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis; drie-, drievoudig.

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Tri (< Gr. τρι in samenstellingen voor τρίς = driemaal; < τρεῖς = drie. Lat. tri; < tres = drie).
Triadisch (< Gr. τριάς = het getal drie). Drietallig. → g-adisch.
Triangulair (< Lat. triangulus = Gr. τρίγωνον = driehoek). Met den driehoek samenhangend. B.v. triangulaire coördinaten.
Triangulatie (< Lat. triangulus; Gr. τρίγωνον = driehoek).
Triëder (< Gr. -ἐδρον = -vlak). Lett. drievlak.
Trifolium (< Lat. folium = blad). Driebladige kromme.
Trigonaal (< Gr. τρίγωνος = driehoekig). Trigonale of triangulaire getallen zijn aantallen punten in driehoekige schemata; vorm ½n(n + 1).
Trigonometrie (< Gr. τρίγωνον = driehoek; μετρεῖν = meten). De naam dateert uit 1595.
Trilineair (< Lat. linea = lijn). 1) Trilineaire coördinaten = driehoekscoördinaten. 2) Een vorm in drie veranderlijken heet trilineair, als zij in elk der veranderlijken afzonderlijk lineair is.
Trimetrisch (< Gr. μετρεῖν = meten). Hzd. als anisometrisch.
Tripel (< Lat. triplum; < Gr. τριπλοῦς = drievoudig) Greep van drie elementen.
Triseant (< Lat. secare = snijden). Rechte, die met een ruimtekromme drie punten gemeen heeft.
Trisectie (< Lat. sectio = snede; < secure = snijden). Lett. Verdeling in drie delen. Math. verdeling in drie onderling gelijke delen.
Trisectrix (→ trisectie). Afkorting van linea trisectrix. Kromme, die een trisectie tot stand brengt.
Triviaal (< Lat. trivialis; < trivium = driesprong; < via = weg). Het kreeg de betekenis van „alledaags, banaal”, omdat er zo op hoeken van straten gepraat wordt. In de M.E. beduidt trivium echter de laagste afdeling van het onderwijs in de zeven vrije kunsten, die grammatica, rhetorica en dialectica omvat. Daardoor kreeg triviaal de betekenis van eenvoudig, gemakkelijk. Tegenwoordig verstaat men onder een triviale oplossing van een vraagstuk een oplossing zonder wezenlijke betekenis.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal