Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

transcendent - (bovenzinnelijk)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

transcendent [bovenzinnelijk] {1775} < latijn transcendens (2e nv. transcendentis), teg. deelw. van transcendere [naar iets anders overklimmen, overschrijden, passeren], van trans [over] + scandere (in samenstellingen -scendere) [klimmen, opstijgen].

Thematische woordenboeken

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Transcendent (< Lat. transcendere = overschrijden). De naam wordt op verschillende manieren verklaard: 1) transcendent is quod vires algebrae transcendit = wat de krachten der algebra te boven gaat. 2) transcendent zijn grootheden, die niet door een vergelijking van zekeren graad kunnen worden bepaald, maar die omnem aequationem algebraicam transcendunt = die iedere algebraïsche vergelijking te boven gaan (Leibniz, 1646–1716).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

transcendent ‘bovenzinnelijk’ -> Indonesisch transéndén ‘bovenzinnelijk’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

transcendent bovenzinnelijk 1775 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut