Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

timing - (tijdsplanning)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

timing zn. ‘tijdsplanning’
Nnl. timing ‘tijdsplanning’ in ... haar slagen, vooral haar drives baseeren zich op juist timing van den slag [1921; NRC], de juiste timing voor zijn ... slagen [1939; Vaderland].
Ontleend aan Engels timing ‘tijdsplanning’ [1597; OED], zelfstandig gebruikte vorm van het werkwoord time ‘tijd vaststellen, meten enz.’ [14e eeuw; OED], nog eerder ‘plaatsvinden’ [ca. 1205; OED], afleiding van het zn. time ‘tijd’, verwant met → tijd.
timen ww. ‘de tijdsduur opmeten; het juiste moment kiezen (voor iets)’. Nnl. timen ‘volgens een tijdschema laten verlopen’ in perfect getimed [1925, Het Vaderland], uitroepen ... zorgvuldig getimed midden in de aria's [1947; Leeuwarder Courant], ‘opmeten van tijd met een chronometer’ [1951; WNT Aanv.]. Ontleend aan het Engels time in de betekenis ‘opmeten van tijd’ [1670; OED], zie verder hierboven.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

timing (Engels timing)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

timing [tɑɑjming] 1. het goed indelen van beschikbare tijd, het goed plannen; 2. het kiezen van het juiste moment om iets te doen.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

timing zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = tijdgevoel; tijdkeuze, tijdbepaling, tijdafstemming, afstemming. Het tijdgevoel van de komiek is fenomenaal.
Het land is in rouw gedompeld, maar de BN'er verkondigt vrolijk dat hij gaat trouwen. Wat je zegt: een ongelukkige tijdkeuze!

timing, goede zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = op het juiste moment §, goed tijdgevoel §. Met zijn goede tijdgevoel maakt de komiek van de grap een hilarische bak.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal