Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

tijdens - (gedurende)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

tijdens vz. ‘gedurende’
Nnl. tijdens ‘ten tijde van, gedurende’ in tydens dat hy bewust is eenige dienst te moeten praesteeren ‘terwijl hij weet dat hij een dienst moet draaien’ [1801; Leeuwarder Courant], tydens de vyandelyke invasie in Noord-Holland [1802; Leeuwarder Courant], tijdens haar eerste arrivement hier te lande ‘tijdens hun eerste aankomst in dit land’ [1821; iWNT arrivement].
Afleiding van → tijd naar het model van diverse andere voorzetsels op -ens, zoals jegens, luidens, namens, (be)nevens, nopens.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

tijdens voorz., nog niet bij Kil. Een formatie als wegens.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

tijdens voorz., met adv. s uit Mnl. tiden, d.i. te tiden = bij tijden.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

tydens voors.
Gedurende.
Uit Ndl. tijdens (1867 - 1879). Afleidings met -ens, soos ook o.a. krachtens, namens en wegens, is eers in die 19de eeu onder invloed van ander vorme soos overigens en eerstens wat aan D. ontleen is, in Ndl. gevorm.

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Tijdens, staat voor te tiden (met bijw. s) = op dien tijd.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

tijdens ‘ten tijde van’ -> Fries tidens ‘ten tijde van’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

tijdens* voorzetsel 1868 [WNT]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal