Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

thriller - (spannende film of roman)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

thriller zn. ‘spannende film of roman’
Nnl. thriller ‘spannend boek’ in [schreef] 'n thriller in de hoop er 'n financiëel succes van te maken [1925; NRC], ‘spannend toneelstuk’ in zijn nieuwe stuk ... bleek géén Thriller te zijn [1929; NRC], ‘sensatieroman of -film, bijzonder spannend detectiveverhaal’ [1930; Brandt], ‘spannende film’ in The Silk Express, een thriller zonder veel pretenties [1934; Vaderland].
Ontleend aan Engels thriller ‘spannend verhaal of toneelstuk’ [1889; BDE], gevormd met het achtervoegsel -er ‘zaak of persoon die iets doet’, zie → -aar, van het ww. thrill ‘opwinden, doen huiveren’ [1592; BDE], eerder al thrillen ‘doorboren’ [voor 1325; BDE]. Dat werkwoord is door metathesis ontstaan uit Middelengels thirlen, ouder thurlen ‘id.’ [voor 1200; BDE], Oudengels thȳrlian [voor 1000; BDE], een afleiding van thȳrel ‘opening, gat’, afgeleid van thurh ‘door’, zie verder → door.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

thriller [spannende film, boek] {1926-1950} < engels thriller, van to thrill [oorspr.: doorboren], verwant met drillen.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

riller s.nw.
Spannende boek, film of toneelstuk.
Afleiding met -er van ril, as leenvertaling van Eng. thriller (1889).
Die boek, film of toneelstuk word so genoem omdat die buitengewone spanningslyn die leser of toeskouer lett. laat ril.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

thriller (Engels thriller)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

thriller spannende film of boek 1929 [KWT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut