Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

technisch - (op het gebied van techniek)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

technisch bn. ‘op het gebied van techniek’
Nnl. technisch ‘wat betreft de techniek, op het vakgebied’ in technische termen [1778; WNT], technische chemie [1881; WNT], technisch ambtenaar [1900; WNT], ‘wat dit vakgebied of de hierbij behorende structuur enz. betreft’ in (het bezoldigingsbesluit) technisch herzien, opdat het leesbaar en begrijpelijk wordt [1927; WNT].
Ontleend aan Duits technisch ‘betreffende techniek’ [1700-50; Pfeifer], eerder al in de gelatiniseerde vorm technicus ‘id.’ [midden 17e eeuw; Pfeifer], een wetenschappelijke term op basis van Grieks tekhnikós ‘kunstig, vaardig’, een afleiding van tékhnē ‘kunst, vaardigheid’, zie → techniek.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

technisch [op het gebied van techniek] {1778} < hoogduits technisch < grieks technikos (vgl. techniek).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

technisch ‘op het gebied van techniek’ -> Indonesisch téhnis, téknis ‘op het gebied van techniek’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

technisch op het gebied van techniek 1778 [WNT] <Duits

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut