Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

talmoed - (misjna plus commentaar daarop)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

talmoed [misjna plus commentaar daarop] {talmud 1824} < misjnaïsch hebreeuws talmūdh [onderwijzing, lering], van het ww. lāmadh [leren] (vgl. lambda).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

Talmoed s.nw.
Heilige boek van die Jode.
Uit Ndl. Talmoed (1569 in die vorm Talmud).
Ndl. Talmoed uit Laat-Hebreeus talmud 'leer, instruksie', met lg. van die ww. lamadh 'leer'.
Eng. talmud (1532), Fr. talmud (1611).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

Talmoed (Hebreeuws talmūd)

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Talmud. Bij de Joden is de Mischna (= onderwijzing) een verzameling van verklaringen op de Mozaïsche wetgeving, tegen het einde der 2e eeuw n. Chr. door eenige schriftgeleerden geschreven; het behandelt de gebeden der kerkelijke feesten, de wetten omtrent het huwelijk, de straffen enz. In de 5e eeuw n. C. werden op de Mischna zelf weer verklaringen geschreven, terwijl er tevens verschillende stichtelijke beschouwingen, aardrijks- en geschiedkundige mededeelingen enz. aan werden toegevoegd. Deze nieuwe verzameling heet de Gemara.
De Mischna en Gemara samen nu heeten de Talmud (= de leer). Zie ook Thora.

R. Dozy (1867), Oosterlingen, verklarende lijst der Nederlandschen woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage

Talmud
Chaldeeuwsch talmoed (תלמוד), van den Hebr. wortel lamad, leeren (discere), limmeed, onderwijzen; ’t is eigenlijk de leer, die men van den onderwijzer ontvangt; synecdochice wordt zoo het boek genoemd, dat de wetenschap der Joden en hun recht bevat.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

talmoed misjna plus commentaar daarop 1557 [WNT koran] <Hebreeuws

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal