Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

synoniem - (gelijkbetekenend); (synoniem woord)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

synoniem bn. ‘gelijkbetekenend’; zn. ‘synoniem woord’
Vnnl. synonymen “veel woorden die een dinck beduyden” [1553; Van den Werve]; nnl. synoniem ‘gelijkbetekenend woord’ in (over planten) de zoorten, die bij ons bekent zijn ... met haare sijnonima of meernaamen [1770; WNT tuin], het woord [x] meestal als een synoniem van [y] gebruiken [1800; WNT], Schrijvers de kracht der synonyma niet kennende [1806; WNT uitspreiden], ‘gelijkbetekenend’ in Schatten te vergaderen, 't geen met naar de Oost-Indiën te gaan ... bijna voor sijnoniem werd gehouden [1814; WNT moederland], ... zijn geld en vlijt bijna synonym [1738; WNT].
Het bn. is ontleend aan het Franse bn. synonyme, ouder sinonime ‘met dezelfde betekenis’ [eind 13e eeuw; TLF], dat zelf ontleend is aan Latijn synōnymus ‘gelijkbetekenend’. Het Latijnse bn. is ontleend aan Grieks sunṓnumos ‘id.’, dat gevormd is uit sun- ‘samen, tegelijk’, zie → synthese, en ónuma, een dialectische variant van ónoma ‘woord, naam’, verwant met → naam. Het zn. is ontleend, deels via het Franse zn. synonyme ‘gelijkbetekenend woord’ [1534; TLF], aan Latijn synōnymum ‘id.’ teruggaat op Grieks sunṓnumon ‘id.’, zelfstandig gebruik van de onzijdige vorm van het bn. sunṓnumos.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

synoniem [gelijkbetekenend (woord)] {1800} < frans synonyme < latijn synonymus < grieks sunōnumos [van dezelfde naam, synoniem], van sun [samen] + onuma [naam] (vgl. -oniem).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

synoniem (Frans synonyme)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

synoniem ‘gelijkbetekenend woord’ -> Indonesisch sinonim ‘gelijkbetekenend woord’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

synoniem gelijkbetekenend (woord) 1800 [WNT synoniem II] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut