Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

suspect - (verdacht)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

suspect bn. ‘verdacht’
Mnl. suspect ‘verdacht’ in lieden, werdech van trauwen, niet suspect wesende ‘betrouwbare lieden die niet verdacht zijn’ [1370-78; MNW werdich], wettachtighe ende gheen suspecte tuyghen ‘erkende en niet verdachte getuigen’ [1429; MNW wetachtich]; vnnl. suspect ‘verdenking of vermoeden oproepend’ in degene die suspect sijn van de pinen der jonctueren ‘zij die vermoedelijk een kwaal in de gewrichten hebben’ [1514; MNW quicsilver], ‘verdacht’ in ghoede ende niet suspecte boucken [1566; WNT], De gene die daer van suspect zullen zijn ‘degenen die daarvan verdacht zullen worden’ [1595; WNT]; nnl. suspect ‘verdacht’ in zo niet geheel schuldig, ten minsten vry suspect [1724; WNT], (over inventarissen) niet suspect, maar deugdelijk bevonden [1810; WNT].
Ontleend aan Frans suspect, ouder suspet ‘verdenkingen oproepend’ [1311; TLF], dat zelf ontleend is aan Latijn suspectus ‘verdacht’, het verl.deelw. van suspicere ‘opkijken naar, wantrouwen, verdenken’, gevormd uit → sub- ‘onder, bij’ en het ww. specere ‘kijken naar’, zie → spieden.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

suspect [verdacht] {1480} < frans suspect < latijn suspectus [verdacht], verl. deelw. van suspicere [van onderen naar iets opkijken, bewonderen, argwaan koesteren], van sub [onder] + specere [zien, kijken] (vgl. soupçon).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

suspect verdacht 1480 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal