Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

suppoost - (deurwachter, zaalwachter)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

suppoost zn. ‘deurwachter, zaalwachter’
Vnnl. suppoost eerst algemeen ‘dienaar, ambtenaar bij een magistraat, college, instelling enz.’ in over hemlieden ende huere suppoosten appendanten ‘over hem en hun bijbehorende ambtenaren’ [1540; WNT Aanv. appendant], Griffier, oft andere Suppoost vanden Hove ‘... dienaar van het gerechtshof’ [1570; WNT], saken ... de Vniversiteyt ofte hare suppoosten aengaende [1641; WNT vierschaar]; nnl. suppoost ‘beambte in een weeshuis, diakonie-inrichting enz.’ in de Diakonen, hunnen Suppoosten of Bedienden [1752; WNT], weeskinderen wandelen met een suppoost [1862; WNT weeskind], dan ‘beambte die toezicht houdt in voor het publiek toegankelijke plaatsen’ in suppoost ‘oppasser, deurwachter’ [1872; Van Dale].
Ontleend aan Oudfrans suppost ‘dienaar van een instelling’ [1299-1307; TLF] (Nieuwfrans suppôt), dat zelf ontleend is aan middeleeuws Latijn suppositus ‘ondergeschikte’, het zelfstandig gebruikte verl.deelw. van klassiek Latijn suppōnere ‘plaatsen onder’; dat ww. is gevormd uit → sub- ‘onder, bij’ en pōnere ‘plaatsen, stellen’, zie → positie.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

suppoost [zaalwachter] {1480 in de betekenis ‘ondergeschikte’} < latijn suppositus [ondergeschikte], verl. deelw. van supponere [plaatsen onder] (vgl. supponeren).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

suppoost znw. m. sedert 16de eeuw < ofra. suppost of < lat. suppositus ‘ondergeschikt’.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

† suppoost znw., sedert de 16e eeuw. Uit ofr. suppost < lat. suppositus.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

suppoost zaalwachter 1961 [GVD] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut