Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

sumak - (heester)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

sumak, smak [heester] {sumach 1554, smack 1608, sumack 1761-1785} < frans sumac < arabisch summāq < syrisch summāq [rood].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

sumak, smak znw. m., ‘zuideuropese en vooraziatische heester’, mnd. smacke, nhd. schmack en sumach, nde. smak, gaan evenals ne. sumac, sumach, nfra,. sumac, ital. sommaco terug op arab. summāḳ ‘heestersoort rhus coriara’, afl. van samaḳa ‘een mooie groei hebben’. — Men gebruikt de tot poeder fijngewreven takken en bladeren voor het looien van huiden’.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

smak II (sumak), sedert Kil. Evenals mnd. smacke, nhd. schmack m., de. smak uit sumac, een internationaal woord (fr. sumac, eng. mhd. nhd. sumach m. enz.), op arab. summâq “smak” teruggaand. Ndl. sumak (nog niet mnl.) bestaat nog naast smak. Voor den vocaalwegval vgl. kraal I, II.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

sumak v., door Fr., uit Sp. zumaque van Ar. summāq, afgel. van samaka = hij was hoog.

sumak v., door Fr., uit Sp. zumaque van Ar. summāq, afgel. van samaka = hij was hoog.

Thematische woordenboeken

R. Dozy (1867), Oosterlingen, verklarende lijst der Nederlandschen woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage

Smak
Een zeker gewas, rhus coriaria; de beschrijving van Dodonaeus kan men vinden in zijn Cruydt-Boeck, p. 1311. Het woord is het Arab. sommâk of soemmâk (سماق). (NOOT: Bij de reizigers is dit woord sinds vier eeuwen door eene oude drukfout bijna onkenbaar geworden. Bij Leo Africanus staat namelijk ongelukkig surnag in plaats van sumag gedrukt (Descriptio Africae, p. 774), en men vindt dit zoowel bij Marmol (Descripcion de Africa, III, fol. 2, col. 1), als bij Laugier de Tassy, Histoire du royaume d’Alger (Amsterdam, 1725), p. 119, en bij een schrijver van deze eeuw, Jackson, in diens Account of Morocco, p. 80.) Sp. çumaque, zumaque, Port. summagre, Ital. sommaco, sommacco, Fr. sumac.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal