Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

suffix - (suffix)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

achtervoegsel zn. ‘suffix’
Nnl. agter-voegsel [1723; Kate].
Leenvertaling van Latijn suffix < suffīxum, verl.deelw. van suffīgere ‘onder of achter aanhechten of bijvoegen’), gevormd uit → sub- en fīgere ‘vasthechten’, zie → fixeren en het verwante → dijk.
Eerdere pogingen tot leenvertaling waren vnnl. volgher [1584; Twe-spraack], naer-volgend hecht-woort [1633; Heule] of ledeken [1675; Heldoren]. Het Fries heeft in deze betekenis efterheaksel.
Lit.: J. van Heldoren (1675) Een nieuwe en gemakkelijke Engelsche Spraak-konst, Amsterdam; Ruijsendaal 1989

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

suffix [achtervoegsel] {suffixum 1824, suffix 1926-1950} < modern latijn suffixum, eig. zelfstandig gebruikt onzijdig van het verl. deelw. van suffigere [onder aanhechten, aanvoegen], van sub [onder] + figere [bevestigen]. De nl. vertaling luidt achtervoegsel {1723}.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

suffix ‘achtervoegsel’ -> Indonesisch sufiks ‘achtervoegsel’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

suffix achtervoegsel 1824 [WEI] <modern Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut