Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

subjectief - (volgens de persoonlijke zienswijze)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

subjectief bn. ‘volgens de persoonlijke zienswijze’
Nnl. subjectief ‘vanuit de beschouwende persoon gezien’ in eene zuivere subjectieve rede ‘een van de persoonlijkheid zelf uitgaande verstandelijkheid’ [1802; WNT verlagen III], ‘door persoonlijke gevoelens of opvattingen gekleurd’ in deze inleiding, die een weinig subjectief is [1838; WNT], de objectieve realiteit ... en ... mijn subjectief voorstellingsvermogen [1856; WNT Aanv. objectief II].
Ontleend aan Frans subjectif ‘behorend tot het innerlijk van het individu’ [1804; TLF], eerder al ‘tot het onderwerp behorend’ [midden 15e eeuw; TLF], dat zelf ontleend is aan Latijn subiectīvus ‘tot een onderwerp behorend; ondergeschikt’, een afleiding van subiectus ‘ondergelegen’, zie → subject.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

subjectief [tot het subject behorend] {1835} < frans subjectif [idem] < latijn subjectivus [idem], van subicere (verl. deelw. subjectum) [leggen onder, ten grondslag leggen aan], van sub [onder] + iacere (in samenstellingen -icere) [werpen].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

subjectief ‘tot één individueel subject behorend’ -> Indonesisch subjéktif, subyéktif ‘tot één individueel subject behorend’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

subjectief tot het subject behorend 1835 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut