Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

sovjet - (raad)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

sovjet [raad] {sowjet 1863, vgl. Sovjet-Rusland 1901-1925} < russisch sovet [raad], oudrussisch sŭvětŭ, van sŭ- [samen] + -vět (alleen in samenstellingen), vgl. oudpruisisch vaitiat [spreken] en russisch privet [groet]; het russisch sovet is een leenvertaling van grieks sumboulion [raad(svergadering)].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

sovjet (Russisch sovet)
sovjet- (Russisch sovetskij)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

sovjet ‘raad’ -> Indonesisch Soviét ‘raad’.

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

bolsjewiek [aanhanger van het bolsjewisme, revolutionair] (1917). In 1917, na de Russische Revolutie, werd het Russische leenwoord bolsjewiek in het Nederlands bekend, evenals mensjewiek (‘aanhanger van de Russische sociaaldemocratische partij, gematigder dan de bolsjewieken’). Na de Russische Revolutie van 1917 is Rusland het eerste land ter wereld dat communistisch wordt. Dit staatsbestel wordt later min of meer onder dwang in andere Oost-Europese landen overgenomen, tot de val van de Berlijnse Muur in 1989. Na 1917 werd een behoorlijk aantal Russische leenwoorden bekend met betrekking tot het communisme of de reactie daarop, zoals agitprop, apparatsjik, desinformatie, doema, goelag, intelligentsia, koelak, kolchoz, Komintern, Komsomol, nomenklatoera, politbureau, Pravda, pogrom, samizdat, sovchoz, sovjet, trojka en Tsjeka.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

sovjet raad 1863 [KKU] <Russisch

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut