Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

souterrain - (kelderverdieping)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

souterrain zn. ‘kelderverdieping’
Nnl. souterrain “onderaardsch gewelf, onderaardsch vertrek” [1824; Weiland], in de groote keldergewelven, de soeterreinen van het gebouw (mv.) [1875; iWNT].
Ontleend aan Frans souterrain ‘kelderverdieping’ [1701; Rey], het zelfstandig gebruikte bn. souterrain ‘ondergronds’, ouder sousterrain ‘id.’ [eind 12e eeuw; Rey], sozterrin [1155; TLF], gevormd uit sous ‘onder’ en terrain ‘terrein’, naar het voorbeeld van Latijn subterrāneus ‘ondergronds’, uit → sub- ‘onder’ en terra ‘aarde’, zie → terras.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

souterrain [ondergronds deel van een gebouw] {1824} < frans souterrain < laat-latijn subterraneum, van sub [onder] + terra [aarde].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

souterrain znw. o., eerst na Kiliaen < ouder-fra. sous-terrain ‘onder de begane grond’.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

sousterrain znw. o., nog niet bij Kil. Uit het in deze bet. verouderde fr. sous-terrain.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

souterrain (Frans souterrain)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

souterrain ondergronds bewoonbaar deel van een gebouw 1824 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut