Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

solidair - (in samenhorigheid verbonden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

solidair bn. ‘in samenhorigheid verbonden’
Nnl. zich solidair verbinden ‘zich hoofdelijk verbinden’ (juridisch) [1812; Leeuwarder Courant], “solidair” zijn met den “promovendus” [1826; Jaarboek 1855].
Ontleend aan Frans solidaire ‘hoofdelijk’ [1584; TLF] en ‘door gemeenschappelijke belangen en verantwoordelijkheid verbonden’ [1739-47; TLF], een afleiding van solide, zie → solide, gevormd om Latijn in solidum ‘voor het geheel’ (een rechtsbegrip) weer te geven.
Lit.: Jaarboek (1855), Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 12

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

solidair [door saamhorigheid verbonden] {1822} < frans solidaire [idem], oorspr. als juridische term hoofdelijk verantwoordelijk < latijn (in) solidum [(voor) het geheel], van solidum [geheel], het zelfstandig gebruikt o. van solidus [solide, geheel].

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Soldeeren, van ’t Ofr. solder (thans souder) van ’t Lat. solidus = hard, hecht (zie Soldaat), ’t Woord w.d.z. aaneenhechten. – Ook behoort hierbij: solide = hecht, stevig; en solidair = aaneengehecht, één lijn trekkende.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

solidair ‘door saamhorigheid verbonden’ -> Indonesisch solidér ‘door saamhorigheid verbonden’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

solidair door saamhorigheid verbonden 1822 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut