Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

sofist - (die scherpzinnige drogredenen aanvoert)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

sofist [die scherpzinnige drogredenen aanvoert] {1621-1625} < latijn sophistes < grieks sophistès [deskundige, technicus, scheppend kunstenaar, wijsgeer], van sophizein [iem. wijsmaken, passief: wijs worden], van sophos [ervaren, deskundig, wijs].

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Sophisten (Gr. sophos = wijs, wijsgeer) waren in de 5e eeuw v. C. in Athene personen, die tegen betaling les gaven in practische kennis, maar vooral vermaard werden, doordat zij door hun scherpzinnigen betoogtrant een of andere zaak, al naar men wenschte, trachtten te verdedigen; ja, zij werden hierin ten slotte zoo sterk, dat zij zelfs beweerden te kunnen bewijzen, dat alles zoowel waar als onwaar was. Natuurlijk namen zij daartoe allerlei spitsvondigheden te baat, en zoo kreeg ten slotte de naam sophisme, hoewel oorspronkelijk niet ongunstig, de beteekenis van: de kunst om door allerlei spitsvondigheden drogredenen te bedenken.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

sofist ‘die scherpzinnige drogredenen aanvoert’ -> Indonesisch sofis ‘die scherpzinnige drogredenen aanvoert’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

sofist die scherpzinnige drogredenen aanvoert 1621-1625 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut