Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

sodomie - (homoseksualiteit)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

sodomie zn. (vero.) ‘homoseksualiteit’
Mnl. eerst sodoma tland ‘het land Sodom’ en sodomiten ‘(zedeloze) inwoners van Sodom’ [1285; VMNW], dan soudomye ‘homoseksualiteit’ [1492; MNHWS]; vnnl. of hy Sodomie bedreven hadde ‘als hij homoseksuele handelingen verricht had’ [1569; WNT].
Ontleend aan Frans sodomie ‘anaal geslachtsverkeer, met name in homoseksuele context’ [ca. 1150; Rey], een ontlening aan christelijk Latijn sodomia ‘homoseksualiteit’ [eind 6e eeuw; TLF], een afleiding van Sodoma, de Latijnse naam van Sodom, de bijbelse stad die door God verwoest werd vanwege haar zedeloosheid, met name in de vorm van homoseksueel gedrag, dat als tegennatuurlijk beschouwd werd (Genesis 19). Zie ook → sodemieter.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

sodomie s.nw.
1. (verouderd) Homoseksualiteit. 2. Geslagtelike omgang tussen mens en dier, of anale omgang tussen mans of tussen man en vrou.
Uit Ndl. sodomie (al Mnl. in bet. 1, 1555 in bet. 2).
Ndl. sodomie uit Fr. sodomie uit Latyn Sodoma uit Hebreeus s'dom 'Sodom', wat verwys na die moreel korrupte stad in ou Palestina waarvan in Genesis 18 en 19 melding gemaak word.
D. Sodomie (16de eeu in bet. 2), Eng. sodomy (ongeveer 1280 in bet. 2), It. sodomia, Port. sodomia, Sp. sodomía.

Thematische woordenboeken

T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn (1996), Woordenboek van medische eponiemen, Houten

sodomie: zoöfilie, tegennatuurlijke geslachtsdrift, in het bijzonder door de omgang met dieren. Vroeger werd het woord geassocieerd met homoseksualiteit (Van Delden). Sodom, aan de oever van de Dode Zee, was evenals Gomorra een stad waar goddeloosheid en bandeloosheid tot de orde van de dag behoorden. Volgens het bijbelse verhaal in Genesis 18 en 19 werd de stad om deze zware zonden door een regen van zwavel verwoest.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

sodomie ‘geslachtelijke omgang met dieren; geslachtsgemeenschap tussen twee mannen’ -> Indonesisch sodomi ‘geslachtelijke omgang met dieren; geslachtsgemeenschap tussen twee mannen’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal