Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

snuffelen - (lucht opsnuiven; rondzoeken)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

snuffelen ww. ‘lucht opsnuiven; rondzoeken’
Vnnl. snuffelen ‘herhaaldelijk lucht opsnuiven’ in Dye wel riect ende snuffelt [1562; Kil. sagax], snuffen / snuffelen ghelijck de honden [1574; Kil.], ‘rondzoeken’ in Hoe souden snuff'len wy? (naar goede dichtwerken) [1610; iWNT].
Frequentatief, hetzij van snuffen ‘snuiven’ [1574; Kil.], ‘bedrijvig rondzoeken’ [1627; iWNT], zelf een intensiefvorming bij → snuiven, hetzij direct van snuiven met verscherping van de v voor l als in → schoffel bij schuiven.
Nnd. snuffelen; nfri. snuffelje, sneuvelje. Nhd. schnüffeln is ontleend aan het vnnl. of nnd.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

snuffelen* [lucht opsnuiven] {1629} iteratief van snuffen, dat een intensivum van snuiven is (vgl. snuf).

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

snuffelen, snuffen o.w., + Hgd. schnüffeln, schnupfen, Eng. to snuffle, to snivel, to snuff, to sniff, Zw. snöfla, De. snøvle: intens. van snuiven.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

snuffelen ‘lucht opsnuiven’ -> Engels snuffle ‘(verouderd) minachtend snuiven; opsnuiven’; Duits schnüffeln ‘lucht opsnuiven’ (uit Nederlands of Nederduits).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

snuffelen* lucht opsnuiven 1629 [WNT]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut