Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

slogan - (slagzin)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

slogan zn. ‘slagzin’
Nnl. slogan ‘slag- of krijgskreet’ [1863; Kramers], ‘slagzin’ in één opeenstapeling van afgezaagde politieke slogans [1921; Leeuwarder Courant].
Ontleend aan Engels slogan ‘leus’ [1704; OED], eerder al ‘oorlogskreet’ [1513; OED]. Afgeleid van Schots-Engels slogorne ‘strijdkreet’, van Gaelic sluagh-ghairm ‘strijdkreet van Schotse of Ierse clans’, een samenstelling van sluagh ‘leger’ en gairm ‘kreet’.
Gaelic sluagh is verwant met: Oudiers slúag, slōg ‘leger; menigte’; Litouws slaugà ‘dienst’; Russisch slugá ‘dienaar’; < pie. *slóughos ‘dienaar’ (IEW 965). Gairm is mogelijk verwant met → kermen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

slogan [slagzin] {1901-1925 in de betekenis ‘krijgsgeschreeuw van Schotten of Hooglanders’; als ‘slagzin’ 1926-1950} < engels slogan < gaelisch sluaghgairm [oorlogskreet], van sluagh [leger] + gairm [kreet].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

slogan znw. m. ‘slagzin, leus’ < ne. slogan, oorspr. oorlogskreet van die Schotse hooglanders, vgl. schots, sluagh-ghairm (‘leger’ + ‘geschreeuw’).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

slogan (Engels slogan)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

slogan slagzin 1929 [KWT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut