Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

slijmjurk - (kruiperig persoon)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

slijm zn. ‘halfvloeibaar afscheidingsproduct’
Mnl. slijm ‘modder, slijk’ in dat slim dart in leghet ‘de modder waar het (schaap) in ligt’ [1287; VMNW], een mensche ... van slijm der eerden ‘een mens uit het slijk der aarde’ [1400-50; MNW], in dat slijm des afgronts, daer gheen fondament en is ‘... waarin geen bodem is’ [ca. 1450; MNW]; vnnl. slijm ‘modder, slijk’ [1573; Thes.], ‘slijm’ [1599; Kil.], Snot, en Slijm door den Neus [1642; iWNT].
Mnd. slīm; ohd. slīm (nhd. Schleim); nfri. slym; oe. slīm (ne. slime); on. slím (nde. slim); < pgm. *slīma- ‘kleverige vloeistof’; met andere ablaut ozw. slēmber ‘slijm’ < *slaima- (nzw. slem).
Verwant met: Grieks leĩmax ‘naaktslak’; Russisch dial. slimák ‘slak’; en met andere nasaal: Lets sliẽnas ‘slijm’; Oudkerkslavisch slina ‘slijm’ (Tsjechisch slina ‘speeksel’). Wrsch. zijn dit allemaal uitbreidingen van een wortel pie. *(s)lei- ‘smeren, kleven’, waarbij dan mogelijk ook → slijk, → slib, → lijm (maar zie aldaar voor een andere mogelijkheid) en → leem horen, en verder onder meer: Oudhoogduits plint-slīhho ‘regenworm’, Litouws slíekas ‘id.’, Lets sliẽkas ‘slijm’. Hierbij hoort wrsch. ook een West-Germaanse en Balto-Slavische visnaam voor ‘zeelt’ (< ‘slijmerige vis’): Duits Schleie, Litouws lýnas en Russisch lin'.
In het Middelnederlands heeft dit woord een redelijk algemene betekenis ‘halfvloeibare, kleverige substantie’, meer in het bijzonder ‘modder’, soms ook ‘drek’ of ‘(niet nader gedefinieerde) kleverige vloeistof uit, op of in de aarde’. Hetzelfde geldt voor de corresponderende woorden in de andere Germaanse talen. De huidige betekenis ‘slijm, speeksel, halfvloeibare afscheiding van de slijmvliezen’ verschijnt in het Engels al in de 13e eeuw (OED), in het Nederlands bij Kiliaan (1599) en in het Duits pas in de 18e eeuw (Grimm). Het is onduidelijk hoe deze betekenis precies is ontstaan, maar de oorspr. betekenis is er in het Duits en het Nederlands wel door verdrongen. Het gewone Middelnederlandse woord voor ‘slijm, speeksel’ in het kader van de humorenleer was → fluim. Mogelijk heeft de nevenvorm vlyme [1567; Nomenclator 23b] van dat woord volksetymologische invloed uitgeoefend op slijm. Engels slime heeft overigens, naast andere betekenissen, de betekenis ‘slijm, speeksel’ al vanaf ca. 1225 (OED).
slijmerig bn. ‘glibberig’. Mnl. slimich ‘id.’ in een vuyle stinckende krenghe ende een slimich aes der wormen ‘een vuil stinkend kadaver en slijmerig voer voor wormen’ [1437; MNW-P], slimerich in die onreyn slymericheit deser werelt [1439; MNW]; nnl. slijmerig, overdrachtelijk ook ‘kruiperig’ [1913; iWNT]. Afleiding met het achtervoegsel -erig, zie → -ig, van slijm in de oorspr. algemene betekenis ‘kleverige substantie’. De overdrachtelijke betekenis ‘kruiperig(heid)’ komt ook terug in enkele samenstellingen met slijm als eerste lid voor ‘kruiperig persoon, vleier’ en algemener ‘zeurpiet, vervelend persoon e.d.’: slijmgast [1809; iWNT slijmgast], slijmjurk [1948; iWNT slijm], slijmerd [1964; iWNT slijmen], slijmbal [1971; Leeuwarder Courant]. Hierbij ook de afleiding slijmen in de betekenis ‘kruiperig doen’ [1974; Koenen].

Thematische woordenboeken

M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek: van apenkont tot zweefteef, Antwerpen

slijmjurk: vleier; mooiprater; vervelende vent. Het woord werd ontleend aan de soldatentaal. Mogelijk is dit de reden waarom het bij voorkeur op mannen slaat, al kan het ook zijn dat een typisch vrouwelijke eigenschap (althans in de visie van mannen), nl. het zeuren, hier benadrukt wordt door het kiezen van een vrouwelijk kledingstuk. Het woord suggereert dan ook dat we te maken hebben met een onmannelijke man. Vgl. verder nog het Duitse scheldwoord Schleimi. In de betekenis van ‘kwezelaar’ o.a. bij Maurits Dekker (Amsterdam bij gaslicht, 1949).

Nou, wat doe je, slijmjurk? (Willem van Iependaal, Lord Zeepsop, 1937)
Drikus is – om het in het hartige taaltje van mijn élèves te spreken – een ‘slijmjurk’, zo levenloos als de oppassende middelmatigheid maar zijn kan. (Piet Bakker, Ciske de rat, 1941)
Een kwezelaar noemde men een ‘slijmjurk’… (Maurits Dekkers, Amsterdam bij gaslicht, 1949)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal