Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

shag - (fijngesneden tabak)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

shag zn. (NN) ‘fijngesneden tabak’
Nnl. shag ‘fijngesneden tabak’ [1871; Leeuwarder Courant], sjek ‘id.’ [1899; Woordenschat].
Ontleend aan Engels shag (tobacco) ‘fijngesneden tabak’ [1789; OED], van shag ‘stof die aan één kant nog behaard is’ [1592; OED], ontwikkeld uit Oudengels sceagga ‘ruig haar’.
Verwant met on. skegg ‘baard’ (nzw. skägg) < pgm. *skagja-. Bij dezelfde wortel *skag- ook on. skagi ‘landtong’, het ww. nno. skage ‘uitsteken, omhoogschieten’, en wrsch. met een andere ablaut on. skógr ‘bos’ (nzw. skog). Verdere herkomst onbekend.
De spelling sjek geeft de vernederlandste uitspraak van het Engelse shag weer. In de Tweede Wereldoorlog gebruikte men bukshag ‘tabak verzameld door het oprapen van op straat weggegooide peuken’.
sjekkie zn. ‘zelfgerolde sigaret’. Nnl. een shagje draaien [1952; Koenen], sjekkie [1954; WNT]. Verkleinwoord van sjek.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

shag [sigarettentabak] {1901-1925} < engels shag (vgl. scheg).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

shag znw. m. ‘gekorven tabak, inz. voor sigarettenʼ < ne. shag eig. ‘ruw dooreengeward haarʼ, vgl. oe. sceacga ‘hoofdhaarʼ, verwant met on. skegg ‘baardʼ, waarvoor zie: scheg.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

shag (Engels shag)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

shag ‘sigarettentabak’ -> Indonesisch ség, sék ‘sigarettentabak’; Atjehnees sèt ‘sigarettentabak’; Jakartaans-Maleis tembako sèk, roko' sèk ‘sigarettentabak’; Menadonees sèk ‘sigarettentabak’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

shag sigarettentabak 1900 [Aanv WNT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal