Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

serpentine - (strookje gekleurd papier)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

serpentine zn. ‘strookje gekleurd papier’
Nnl. de papieren serpentins [1894; De Gelderlander], SERPENTINES - CONFETTIS voor Feesten, Partijen, Bruiloften [1895; Leeuwarder Courant].
Ontleend aan Frans zn. serpentin ‘serpentine’ [1892; Rey], eerder al ‘soort verlengd kanon’ [eind 15e eeuw; Rey], daarvóór bn. ‘lijkend op een slang’ [ca. 1160; TLF], ontleend aan Laatlatijn serpentīnus ‘van slangen’, een afleiding van serpens ‘slang’, zie → serpent.
De Nederlandse vorm serpentine (met slot-e) is mogelijk ontstaan naar analogie van de eveneens in dezelfde tijd uit Frankrijk overgekomen serpentine-dans, kortweg de serpentine [1894; Leeuwarder Courant], eerder in Parijs bekend als danse serpentine (“de zoogenaamde slangendans”) [1892; Groene Amsterdammer]. Eerder bestonden al de woorden serpentine ‘meander van rivier’ [1832; Weiland] en serpentijn ‘soort kanon’ [1488; MNW], ook ‘soort gesteente’ [1444; MNW] en ‘soort plant’ [1351; MNW-P]. In de tweede betekenis is het woord serpentijn nog steeds in gebruik.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

serpentine [strook gekleurd papier] {1901-1925} < frans serpentin [idem], vr. serpentine [eig.: slangachtig] (vgl. serpent).

Thematische woordenboeken

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Serpentine (< Lat. serpens = slang). Slangvormige kromme.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

serpentine strook gekleurd papier 1912 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut