Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

separaat - (gescheiden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

separeren ww. ‘scheiden’
Vnnl. separeren ‘scheiden’ [voor 1513; MNHWS].
Ontleend, al dan niet via Frans séparer ‘scheiden’ [1314; TLF], aan Latijn sēparāre ‘afzonderen, onderscheiden’, gevormd met het voorvoegsel se- dat een scheiding aanduidt en parāre ‘voorbereiden, gereedmaken’, zie → paraat.
separaat bn. ‘afzonderlijk’. Vnnl. die separaten handel ... ghedaen hebben ‘die afzonderlijk handel gedreven hebben’ [1582; Stall.], separate wooninghe i'afzonderlijke woning [1615; Stall.], twee separate dispositien ‘twee afzonderlijke beschikkingen’ [1649; WNT]. Ontleend aan Latijn sēparātus ‘afgezonderd, apart’, verl.deelw. van sēparāre.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut