Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

secundair - (in de tweede plaats komend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

secundair bn. ‘in de tweede plaats komend’
Nnl. secundair ‘in de tweede plaats komend; na de eerste de volgende in rang, plaats, tijd of belang’ in Tweede Reeks; Secundaire formatien [1844; WNT trias], secundair ‘tweede; middelbaar (in vaste verbindingen)’ in secundaire scholen ‘middelbare scholen, waarop middelbaar onderwijs gegeven wordt’ [1847; Kramers], secondaire scholen [1858; Weiland].
Ontleend, oorspr. via Frans secondaire ‘in de tweede plaats komend, tweederangs’ [1287; Dauzat], maar met -u- o.i.v. de Latijnse vorm, aan Latijn secundārius ‘tweede, tweederangs’, afgeleid van secundus ‘tweede, in de tweede plaats, volgende’, zie → seconde.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

secundair [in de tweede plaats komend] {1863} < latijn secundarius [van de tweede rang, tweede] (vgl. secondant); de nevenvorm secondair via frans secondaire ontleend.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

secundair ‘in de tweede plaats komend’ -> Indonesisch sékundér ‘in de tweede plaats komend’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

secundair in de tweede plaats komend 1863 [WNT wortel] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut