Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

scherm - (bescherming)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

scherm zn. ‘bescherming’
Onl. skirm ‘bescherming’ in wanda ich sinen skirm ie hafda ‘want ik had altijd zijn bescherming’ [ca. 1100; Will.]; mnl. scherm ‘beschermend voorwerp’ in de samenstelling schermbert ‘lichtscherm’: scerebert [1240; Bern.], dan als simplex in Haer swerde en spaerden si niet noch haer sceermen ‘zij spaarden noch hun zwaarden noch hun schilden’ [ca. 1410; MNW], Scermen die wt dicke balcken ghemaect waren ‘schutsmuren die van dikke balken waren gemaakt’ [1420; MNW], eyn scherm dat men teghen den scheme sett ‘een scherm dat men opzet tegen de zonneschijn’ [1477; Teuth.].
Mnd. scherm, scharm, vanwaar door ontlening nzw. skärm; ohd. skirm (nhd. Schirm); nfri. skerm; alle ‘beschermend voorwerp, schild’, < pgm. *skirmi- (< ouder*skermi-), *skerma-. Het woord is uitsluitend West-Germaans, maar is wel ontleend door de Romaanse talen als Frans escrime ‘schermkunst’, Italiaans schermo ‘bescherming’, Spaans en Portugees esgrima ‘schermkunst’. Zie ook de afleidingen → schermen en → beschermen.
Traditioneel gaat men uit van een betekenis ‘schild uit een gespannen dierenhuid’. Het woord zou dan verwant zijn met: Sanskrit cárman- ‘huid, vel’, Avestisch čarəman- ‘id.’; Oudpruisisch kērmens ‘lichaam’; < pie. *(s)kér-men- ‘huid, vel’, dat dan hoort bij de wortel pie. *(s)ker- ‘snijden’, zie → scheren 1. Met andere uitgang maar met vergelijkbare betekenis nog: Latijn corium ‘dikke huid, leer’, scortum ‘id.’, cortex ‘schors’. Boutkan/Siebinga betwijfelen deze verwantschap en beschouwen het woord als ontlening aan een locale voor-Indo-Europees taal.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

scherm* [bescherming] {sche(e)rm [schild, schutdak, scherm, bescherming] 1401-1450} middelnederduits scherm, oudhoogduits scirm, scerm; buiten het germ. latijn corium, grieks chorion, oudindisch carman- [huid].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

scherm znw. o., mnl. scerm, sceerm, mnd. scherm o., ohd. scirm, scerm (nhd. schirm) ‘scherm, beschutting’. — Indien men uitgaat van het ‘uit huiden gemaakte schild’, dan kan men aanknopen aan oi. cárman- ‘huid’, lat. corium ‘dikke huid, leer’, een m-afl. van de idg. wt. *(s)ker ‘snijden’, waarvoor zie: scheren. — Zie: beschermen en schermen.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

scherm znw. o., mnl. scerm (sceerm) o. m. = ohd. scirm, scërm (nhd. schirm), mnd. schërm o. “scherm, beschutting”. Of met idg. sḱ- en verwant met oi. çárman- “schutdak, scherm, beschutting” (zie bij roest II) of (niet wsch.) met sq- en verwant met oi. cárman- “huid”, misschien hierbij ook ksl. črěmŭ “tent”, dat echter ook het ontleende germ. woord kan zijn. In ’t laatste geval wsch. met oi. cárman- en lat. corium “huid” bij den wortel (s)qer- “snijden” (zie scheren). Dat mnl. hermen, gew. ghe-hermen “rustig zijn, rusten”, onfr. ge-hirmon, -an (voor -en) “quiescere, cessare”, ohd. hirmen “rusten” met scherm verwant zijn, is onwsch.; men combineert ze wel met oi. çrā́myati “hij wordt moe, tobt zich af”. — Afl.: mnl. scermen “beschermen” (zie beschermen), ook “vechten, schermen” (nnl. schermen), (onfr. scirmbre m. “protector”), ohd. scirmen (nhd. schirmen) “beschermen”, mhd. schirmen, mnd. schermen ook “pareeren, vechten, schermen”. Uit ’t Germ. de rom. woordgroep van it. schermo “bevestiging”, schermire “schermen”.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

scherm m. en o., Mnl. id. + Ohd. scirm (Mhd. schirm, Nhd. id.) + Skr. çarma, Osl. rĕmŭ = tent. Hieruit Fr. escrime = verdediging, schermspel.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

skerm: afskorting, beskutting, bloeiwyse (v. bep. plante); Ndl. scherm (Mnl. sce(e)rm), Hd. schirm; hierby Ndl. ww. schermen (Mnl. scermen, “jou teen ’n aanval dek, veg”), Afr. ww. skerm, uit dié wd. Fr. escrime, “skermkuns”; geringe sem. verskuiwing tot “eenvoudige, afgeskorte woonplek”, soos by Wik, v. Scho TWK/NR 7, 2, p. 24, en Frank TB 166 No. 24; vgl. skeer, skermutseling.

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Scherm (tochtscherm, enz.) bet. in de Germ. dialecten, waarin het voorkomt, oorspr. schild, beschutting, afdak, verdediging. Schermen is dus feitelijk: verdedigen (een schermvereeniging, waar men zich in ’t schermen, verdedigen oefent); aan het Germ. ontleenden de Romaansche talen een gelijkluidend woord, bijv. ’t It. schermire = schermen (met den degen); vandaar ook schermutselen: vechten der voorposten. Met woorden schermen = met woorden veel beweging maken; in de lucht schermen: evenals de schermers, die met hun degen heftig heen en weer zwaaien, maar elkander gewoonlijk niet raken. — Beschermen is dus: van een scherm, afweer voorzien.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

scherm ‘bescherming, voorwerp dat voor iets wordt gezet; beeldscherm’ -> Deens skærm ‘bescherming, voorwerp dat voor iets wordt gezet’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors skjerm ‘beeldscherm, projectiescherm, kap, spatbord’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds skärm ‘bescherming, voorwerp dat voor iets wordt gezet’ (uit Nederlands of Nederduits); Frans écran ‘plaat als bescherming tegen straling; oppervlak voor de projectie van afbeeldingen; luidsprekerbox (bij uitzondering)’; Esperanto ekrano ‘projectievlak, beschermend vlak, beeldbuis’ ; Zuid-Afrikaans-Engels skerm ‘bescherming; tijdelijke verblijfplaats’ ; Indonesisch sekéram, sekiram ‘beschot; lichte tussenwand in kamer; toneelgordijn’; Makassaars sikêreng ‘opstaande rand tegenover de bok van een rijtuig (waartegen de koetsier zijn voeten zet)’; Singalees iskrīma, skrīma ‘voorwerp dat voor iets wordt gezet’; Papiaments skèrmu ‘bescherming, kamerscherm’; Sranantongo skerem, skèrm ‘bescherming, voorwerp dat voor iets wordt gezet, gordijn; beeldbuis’; Surinaams-Javaans sekèrm ‘bescherming, voorwerp dat voor iets wordt gezet’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

scherm* bescherming 1401-1450 [MNW]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1991. Achter de schermen blijven,

zich achteraf houden, ‘in een beweging de drijfkracht vormen of helpen vormen, zonder er openlijk aan deel te nemen’ (Ndl. Wdb. XIV, 487). Sedert het midden der 18de eeuw is deze uitdr. bekend; ontleend aan het tooneel, waar de regisseur achter de schermen alles regelt. Vgl. Harreb. II, 246: Hij schuilt achter het scherm; Kippeveer I, 134: Wie regeert ‘de Burgervriend’? Dat is de baron, al zit hij ook achter de schermen; Handelsblad, 28 Febr. 1915 (ochtendbl.), p. 2 k. 6: Zij ergerden zich over het optreden der militaire autoriteiten, die achter de schermen blijven; Het Volk, 11 Maart 1915, p. 1 k. 1: De moordenaar van den edelsten strijder dien het socialisme in den laatsten tijd bezat, Jaurès, is gevallen door een chauvinist, werktuig van achter de schermen gebleven nationalisten; Dievenp. 25: Zoo'n sliegeraar blijft heelemaal achter de schermen; bij de instructie komt hij niet voor den dag. Vgl. fri. hy hâldt hem efter 'e skerm; in Zuid-Nederland: achter de gordijn zitten, fr. se tenir derrière le rideau, een ander iets doen uitvoeren, terwijl men zelf zich verdoken houdt om buiten de zaak te blijven (Antw. Idiot. 502; Waasch Idiot. 263), wat herinnert aan Tuinman I, 251; Hy schuilt achter de gordyn, dat is, hy houd zich bedekt en verborgenZie Ndl. Wdb. V, 435: Buiten de gordijnen (17de eeuw), in 't openbaar.; hd. einen Blick hinter die Koulissen werfen oder tun (vgl. ndl. achter de schermen zien; Afrik. achter die skerms sien); fr. se tenir dans les coulisses, in het verborgen handelen. Zie Aan de touwtjes trekken.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

(s)ker-4, (s)kerǝ-, (s)krē- ‘schneiden’, (s)ker-bo- ‘schneidend’, kor-tu- ds., skorā- ‘Abschnitt’, kori- ‘beißendes Tier’, skor-do- ‘steil’, skor-do- ‘abgeschnitten’, (s)kr̥-tā- ‘Spalt, Höhle’, kr̥-t-tó- ‘geschnitten’, kr̥̄-nó- ‘abgeschnitten’

I. A. Ai. ava-, apa-skara- ‘Exkremente (Ausscheidung)’; kr̥ṇāti, kr̥ṇōti ‘verletzt, tötet’ (lex.), utkīrṇa- ‘ausgeschnitten, eingeritzt’, samutkīrṇa- ‘durchbohrt’; ai. cárman-, av. čarǝman- ‘Fell, Haut’; vermutlich ai. kr̥vi- (unbel.) ‘ein Webergerät’ (: russ. dial. červь ‘Sichel’, lit. kir̃vis ‘Axt’ (?);
arm. k’orem ‘ich kratze’, k’erem ‘kratze, schabe’;
gr. κείρω (κερῶ, ἐκάρην, κέκαρμαι, καρτός) ‘abschneiden; scheren; abfressen’, κέρμα n. ‘Schnitzel, kleine Münze’, κορμός m. ‘(abgeschnittener) Klotz, Rumpf’, κορμάζω ‘zerstückle’; κόρις m. ‘Wanze’ (= russ. korь f. ‘Motte’: ‘schneidend, beißend, zerbeißend’); Gen. καρός ‘Nichts’ in τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ, vgl. auch καριμοίρους· τοὺς ἐν μηδεμιᾳ̃ μοίρᾳ … Hes., ferner ἀκαρί n. ‘Milbe’, ἀκαρής, ἀκαριαῖος ‘winzig’, Hes.; ‘schneidend’ scheint die Grundbed. von κάρνος und κάρ ‘Laus’ Hes.; zu letzterem vielleicht κάρον, κάρος ‘Kümmel’ (von der Ähnlichkeit des Kümmelkornes mit einer Laus); mit gr. κώρυκος ‘Ledersack’ vgl. ir. curach ‘Hautboot’, cymr. corwg, cwrwg ds. aus *kŏrukos; vgl. ferner aisl. hǫrr ‘Leinenkleid’, ahd. harra ‘Sack’; mit einer Bed. ‘schneidender Hohn’ hierher κέρτομος ‘höhnend’, κερτομέω ‘höhne, lästere’ (*κερ-στομος ‘ein Lästermaul habend’? im 1. Glied ein Wznomen [s]ker-, oder ein -[e]s-St. *ker-s-); σκέραφος, κέραφος ‘Tadel’ Hes., σκέρ-βολος· λοίδορος, σκερβολεῖ· ἀπατᾳ̃ Hes., σκερβόλλω ‘schmähe’;
alb. hirrë f. ‘Molke’ (*sker-nā; das h nach harr); Lidén KZ. 61, 9 f.;
alb. sh-kjer ‘reiße auseinander’, harr (*skor-n-) ‘schneide aus, jäte’, tsharɛ ‘verderben, verwüsten, sich trennen’, tshartës ‘Scharfrichter’, dehnstufig korr, kuarr (*kēr-n-ō) ‘schneide ab, ernte’;
lat. corium ‘dicke Haut, Balg, Leder’; carō, carnis f. ‘Fleisch’, ursprüngl. ‘Stück Fleisch’ wie Pl. carnēs; umbr. karu ‘Teil’, Dat. karne, Abl. Pl. karnus ‘carnibus’, osk. carneis ‘partis’; umbr. kartu ‘distribuito’; lat. curtus ‘verkürzt, verstümmelt’ (*kr̥-tó-);
air. scar(a)im (*skerā-mi) ‘ich trenne’, cymr. ysgar ‘Trennen’, gwa-sgar ‘zerstreuen’; Kaus.-Iterativ air. scu(i)rim ‘spanne die Pferde ab’, scor ‘Gehege für abgespannte Zugtiere’; auf einem to-Partiz. dazu beruht mir. aurscartad (*air-uss-scart-) ‘Fegen, Reinigen’, diuscart(a)im (*dī-uss-scart-) ‘entferne’; cymr. ysgarthu, dyscarthu ‘reinigen’, ysgarth ‘Kehricht, Spülicht’, carthen ‘purgatoria’ u. dgl.; mir. scairt ‘Netz um die Gedärme, Zwerchfell’; ir. cert ‘klein’; nicht sicher belegt ist mir. coire ‘Schwert’ (s. unten got. haírus); ir. curach, cymr. corwg, cwrwg ‘Hautboot’ zu gr. κώρυκος? s. oben;
aisl. skera ‘schneiden, stechen, abmachen’, ahd. sceran ‘scheren, abschneiden’, ags. scieran ds., as. sker-sahs ‘Schermesser’; ahd. scero ‘Maulwurf’, nhd. Schermaus, norw. vatn-skjer u. dgl. ‘Spitzmaus’ (vgl. unten ags. scierfe-mūs ‘Spitzmaus’); Kaus.-Iter. ahd. scerian, as. skerjan, ags. scierian ‘zuteilen, bestimmen’; aisl. skǫr f. ‘Haar; Rand; Ende’, ags. scearu f. ‘das Haarschneiden; Anteil’, ahd. scara ‘Heeresabteilung, Schar usw.’, mnd. schare f. ds. (daraus aisl. skǫr f., skari m. ‘Schar, Menge’); mit nicht klarer Bed.-Entw. ahd. haram-skara, as. harm-skara, ags. hearm-scearu ‘Strafe, Plage’;
ahd. scar, scaro m., scara f. ‘Pflugschar’, ags. scear m. n. ds., norw. skere (*skarjan-) ds.; aisl. sker n. (*skarja-) ‘Klippe’ (daraus mnd. schere f. ‘Felszacke, Klippe’, nhd. Schäre); ablaut. ags. score ‘(felsiges) Gestade, Küste’, scorian ‘hervorstehen, von Klippen u. dgl.’, mnd. schore, schare ‘Küste, Ufer’, woneben mit -rr-: ahd. scorra ‘schroffer Fels’, scorrēn ‘hervorragen, von Felsen oder Knochen’;
aisl. skarðr ‘beschädigt, verstummelt, verringert’, as. skard ‘zerhauen, verwundet’, ahd. scart, mhd. schart ‘zerhauen, schartig’, ags. sceard ds., aisl. skarð n. ‘Scharte, Loch, Mangel, Schade’, mhd. nhd. scharte, ags. sceard n. ‘Bruchstück’, ablaut. aisl. skorða f. ‘gespaltener Stab’, ‘am oberen Ende gespaltene Stütze’ (vgl. in ähnlicher Bed. mnd. schore, schare ‘Strebepfahl, Stütze’ = engl. shore);
aisl. skor f. ‘Einschnitt, Kerbe, Riß’, mnd. schore m. ds., nnd. schör, schär ‘zerbrechlich, spröde’;
aisl. skyr n. (*skurja-) ‘geronnene Milch’ (: skera-sk ‘sich scheiden = gerinnen’); skurðr m. ‘das Schneiden’; ahd. skerm, skirm ‘Schild (‘*aus Häuten’), Schutz, Bedeckung’, mhd. scherm, schirm, ahd. skirmen (*skirmjan), as. biskirmian ‘beschirmen’;
s-los vielleicht aisl. hǫrund n. ‘Fleisch’; mhd. häre, härwerherb’ (‘schneidend vom Geschmack’; urgerm. *har-wa in finn. karvas ‘herb’); got. haírus, aisl. hjǫrr, ags. heoru, as. heru m. ‘Schwert’ (s. oben mir. coire);
dehnstufig ahd. scār, scāra, Pl. scāri ‘Schere’, as. skāra f. ds., ags. scēar ‘Pflugscher’, Pl. scerero, aisl. skǣri n. Pl. ‘Schere’, hrǣ-skǣrr ‘in Leichen hackend (Adler)’; mhd. schuor f. ‘Schur’, aisl. skø̄ra ‘Kampf’;
lit. skiriù, skìrti, lett. šḱir̃t ‘trennen, scheiden’, lit. karnà f. ‘Lindenbast’, lett. àizkar̂t ‘anrühren’; lit. kę̃ra, kẽro, kérti ‘sich loslösen’; skarà ‘Fetzen, Lumpen’; apr. kērmens ‘Leib’ (s. unten); lit. kir̃vis, lett. cirvis ‘Axt’; vermutlich vom Begriff der abgespaltenen Hautschuppe aus: lit. karaĩ Pl. ‘Steinpocken’ (slav. Lw.?), prakarùs ‘maserig, vom Holz’;
russ. korь f. ‘Masern’ und ‘Motte’ (‘*Schererin’); aruss. kora ‘Rinde’, russ. usw. korá ‘Rinde, Kruste’; wovon u. a. ksl. koricę Pl. ‘Zimt’, russ. koríca ds., kórka ‘Schale, Rinde, Kruste’, korětь ‘hart werden’, bulg. koráv ‘steif, hart’, serb. o-kòreti se ‘steif, hart werden’ usw. (aksl.korьcъ ‘ein Hohlmaß’, russ. koréc ‘Mühlkasten; Schöpfkelle usw.’, slov. korec ‘Körbchen u. dgl.’; vielleicht zu ai. carú- ‘Kessel’ usw., s. ker-);
russ. dial. červь ‘Sichel’ (= lit. kir̃vis, ai. kr̥vi-, s. oben); bsl. *kermen- und keru̯a- n. ‘Bauch, Leib’ in apr. kērmens m. ‘Leib’; slav. *červo n. in aksl. črěvo ‘Unterleib, Bauch’, russ. čerëvo ds. usw. (ursprüngl. ‘ausgeschnittene Tiereingeweide’); fraglich aksl. črěvьjь ‘Sandale’, russ. alt čerevьji Pl. ‘Schuhe’ usw. (*’Haut, Leder’?);
ksl. krъnъ ‘verstümmelt’, okrъniti ‘amputieren’, russ. dial. kórnyj ‘von kleinem Wuchs, kurz’, kornátь ‘stutzen’, (usw. = ai. -kīrṇa-); vermutlich (als ‘abgeschnittene Stange’) aksl. krъma ‘Steuerruder, Hinterende des Schiffes’, r. kormá ‘Schiffshinterteil’ usw.; vielleicht r.-ksl. črěnъ ‘Handgriff’, russ. čéren ‘Heft, Stiel, Griff eines Messers; Pfropfen’.
B. Dentalerweiterungen:
α) (s)ker-d-:
Illyr. Scordus (mons), Σκάρδον (ὄρος): lit. skardùs ‘steil’ s. unten (Jokl, Eberts Reallex. 6, 37); air. scerdid ‘kratzt ab’;
nach den gespaltenen Wurzelknollen: gr. σκόρ(ο)δον n. ‘Knoblauch’, alb. hurdhë, hudhrë ds. (*skord-);
ahd. scherze, scherzel ‘abgeschnittenes Stück’; ahd. scurz ‘kurz’ (mhd. schürzen ‘kürzen’, schurz ‘gekürztes Kleidungsstück’, nhd. Schurz, Schürze), ags. scort ‘kurz’, scortian ‘kürzer werden, fehlen, mangeln’ (scyrte f. ‘Schurz, Hemd’; engl. short ‘kurz’, shirt ‘Hemd’), aisl. skorta ‘fehlen, mangeln’, skort n., skortr m. ‘Mangel’;
mit anderer Vokalstellung (Einfluß von germ. *skraut-, *skrut-?) mnd. schratelen ‘zerschneiden’;
lit. skerdžiù, sker̃sti ‘(Schweine) schlachten’, lett. šḱę̄ržu, šḱe’rst ‘spalten, aufschneiden’, lit. skérdžiu, skérdėti ‘Risse bekommen’, ablaut. skardýti ‘schroten’; skardùs ‘steil’, skar̃dis m. ‘steiles Ufer’ (s. oben illyr. Scordus), skurdùs ‘schmerzlich’, nu-skur̃des ‘zerlumpt’, ostlit.skurstù, skur̃sti ‘Mangel leiden’; lett. skārdît ‘zerteilen’, lit. suskir̃dusios kójos ‘aufgesprungene Füße’, apr. scurdis ‘Bicke, Mühleisen’, aksl. o-skrъdъ m. ‘Werkzeug zum Behauen der Steine’, russ. oskórd ‘großes Beil’, skorodá ‘Egge’, čech. oskrd ‘Mühleisen, Spitzhammer’; nas. lit. skrándas ‘alter Pelz’, skrañdis ‘Viehmagen’, lett. skrandas Pl. ‘Lumpen, Lappen’, apr. scrundos Pl. ‘Schere’.
Über sker-dh- s. u. bes. Schlagwort.
β) (s)ker-t-, (s)kre-t-:
Ai. kr̥ntáti jünger kartati ‘schneidet’ = av. kǝrǝntaiti (daneben kǝrǝnaoiti = ai. kr̥ṇōti, oben S. 938) ‘schneidet; schindet’; Partiz. Perf. Pass. kr̥ttá- (av. -kǝrǝsta-); ai. kartanam ‘das Schneiden’, kr̥tí- m. oder f. ‘Messer’, av. karǝti- ‘Messer’, npers. kārd ds.; ai. karta- m. ‘Trennung, Unterscheidung’, kartá- m. ‘Grube, Loch’ (kāṭá ‘Tiefe, Grund’ daraus mind. Entw.), vielleicht av. -kaša- ‘Bucht’; es können partizipiale to-Bildungen zur kürzeren Wzf. sker- vorliegen; ai. kŕ̥tti- f. ‘Fell’, ni-kr̥tti- ‘Niedermetzlung’; ai. kŕ̥tvaḥ ‘...Male’, -kŕ̥t z. B.sa-kŕ̥t, av. ha-kǝrǝt̰ ‘einmal’, ursprüngl. ‘mit einem Hieb’, wie in ai. sakr̥d-āchinná- ‘auf einmal abgetrennt’, av. hakǝrǝt̰-ǰan- ‘auf einmal tötend’ (vgl. aksl. kratъ ‘mal’, lit. kar̃tas ds.);
ai. kaṭu- (mi. aus *kart-u-) ‘(*schneidend) scharf, beißend’ (: lit. kartùs ‘bitter’);
arm. k’ert’em ‘ziehe die Haut ab, schäle ab’;
alb. kjëth ‘schere’ (*kertō);
lat. cortex ‘Rinde, Borke’, scortum ‘Fell, Tierhaut, Hure’, cēna ‘Mahl’ = osk. kersnu ‘cēna’, kerssnaís ‘cēnis’ (*kert-snā ‘Portion’); umbr. śesna ‘cēnam’, çersnatur ‘cēnāti’;
ahd. herdo ‘vellus’, ags. heorda m. ‘Fell’, nhd. schweiz. herde, härde ‘Schaf- oder Ziegenfell’; ags. herðan Pl. ‘Hoden’ (‘*Hautsack’; aus *haruþjan) mit anderer Vokalstellung aisl. hreðjar Pl. ‘Hodensack’; vielleicht hierher auch got. hairþra, ahd. herdar n., ags. hreðer m. ‘Eingeweide’; Dehnstufe der 2. Silbe in mnd. schrāt (-d-) ‘ein in der Länge abgeschnittenes Stück’, schrāden ‘abschneiden’, schrāt (-d-) ‘schräg (eine andere Linieschneidend)’; allenfalls to-Partiz. zur Basis skrē-;
nasaliert (germ. *skrenþ-, vgl. ai. kr̥ntati): ahd. skrindan, -tan ‘bersten, Risse bekommen’, norw. skrinda ‘Kerbe’; schwundstuf. ahd. scrunda, -ta ‘Spalte, Riß’, nhd. Schrund(e), norw. skrunda ‘Kiste’; mit Abtönung mhd. schranz(e) ‘Riß, Schlitz, geschlitztes Gewand’ (ahd. *scrantussa, vgl. scruntussa ‘Riß’); wfries. schrander ‘scharf’ (von Verstand), usw.; ohne s-: mnd. uprinden ‘aufbersten’ (von Wunden);
lit. kertù kir̃sti ‘haue scharf, schlage heftig’, kir̃stas ‘geschlagen’, lett. cę̄̀rtu, cìrst ‘hauen, hacken’; lit. kir̃tis ‘Hieb’, apr. kirtis ds., lit. ker̃slas ‘Aderlaßeisen’ (*kert-s-lo-), daneben ker̃stas ‘Lanzette’; apr. kersle ‘Haue, Axt’ (= russ. čéresló usw.); lit. karsa ‘Höhle’(*kartsā), lit. kartùs, apr. Nom. Pl. kārtai ‘bitter’; apr. scordo (überliefert stordo) ‘Schwarte’ d. i. ‘menschliche Kopfhaut’ (balt. *skartā); lit. kertùkas ‘Spitzmaus’ (: klr. čertéć ‘große Haselmaus’, vgl. vom einfachen *sker- ahd. scero ‘Maulwurf’ usw.); lit. kar̃tas ‘mal’, víens kart víens ‘einmal eins’, lett. viênkā̀ršs ‘einfach’ (s. oben zu ai. kŕ̥tvas, -kr̥t), lit. kartà ‘Lage, Schicht’, lett. kā̀rta ‘Ordnung, Schicht, Lage’; lit. kirtas ‘Tierlager’;
als ‘abgeschnittenes Stück Holz’ lit. kártis ‘Stange’, lett. kãrts ds., apr. kartano f. ds.; balt. *karta- ‘Trog’ (daraus finn. kartta ds.) in apr. pra-cartis m. ds., lit. prã-kartas ds.; daneben urslav. *karūta- n. ‘Mulde, Trog’ in ksl. koryto ‘alveus’, russ. korýto ‘Trog, Mulde’ usw.; mit durch das Nasalpräsens bedingter anderer Vokalstellung lit. krintù, kritaũ, krìsti ‘abfallen, von Blättern, Früchten’ (vgl. ai. kr̥ntátram ‘Kluft, Spalte, Zerklüftung’);
aksl. na-črъtati ‘ὑπογράψαι’, russ.-ksl. črъtu, črěsti ‘schneiden’, russ. alt o-čeresti ‘eine Grenze bestimmen’ (usw.); klr. čertéć ‘große Haselmaus’ (vgl. oben zu lit. kertùkas); klr. čeresló, poln. trzosło ‘Pflugmesser, Sech’, sloven. črė́slo, čech. tříslo ‘Gerberlohe’; vielleicht russ. alt čerešča, mbulg. (ablaut.) o-črьšta, o-črъšta ‘Zelt’ (wenn ‘aus Fellen oder Rinde’, *k(e)rst-i̯-ā, vgl. ai. kŕ̥t-ti-); vielleicht russ. (usw.) čerët ‘Schilfrohr’ (von den schneidenden Blättern); ksl. kratъ-kъ (= ai. kaṭu-, lit. kartùs), russ. korótkij ‘kurz’ (usw.); aksl. sъ-kraštǫ, -kratiti ‘verkürzen; sich kurz fassen, endigen’; aksl. kratъ in tri kraty ‘dreimal’ usw., poln. trzy-kroć ds. (usw., s. oben zu lit. kar̃tas ‘mal’);
hitt. kartāi- ‘abschneiden, beseitigen’.
Über vielleicht verwandte Worte für ‘quer’ s. unter *skert-s- ‘quer’.
C. Gutturalerweiterung:
*krok-no- in cymr. croen ‘Haut’, Pl. crwyn, acorn. croin ds.; croinoc ‘rubeta’ > corn. cronek ‘crapaud’ neben *krok-inā in gall.-lat. crocina ‘mastruca’, aksl. kruzno, russ. korzno ds.; daraus entlehnt ahd. krusina, kursinna (wozu nhd. Kürschner), afries. kersna, spätags. crus(e)ne ‘Pelzrock’, mlat. crusina; *krokkeno- in mir. crocann, nir. croiceann ‘Haut’, bret. kroc’hen, mcorn. crōghen ds.
D. Labialerweiterungen:
α) (s)kerb/h/-, (s)kreb(h)-:
Mir. cerb ‘scharf, schneidend’, cer(b)aim ‘schneide’;
ags. sceorpan ‘kratzen, nagen’ (wohl auch ‘*schneiden’, vgl. sceorp ‘Kleid’); aisl. skarpr ‘eingeschrumpft, mager, stark, scharf’, ags. scearp, as. skarp ‘scharf, rauh, bitter’, ahd. scarf, scarph, mhd. scharf, -pf ‘rauh, schneidend’; ahd. skurfen, scurphen, mhd. schür(p)fen ‘aufschneiden, ausweiden, (Feuer) anschlagen’, nhd. schürfen;
bsl. *skirbā f. ‘Ritze’ (*skerbhā) in lett. šḱir̃ba f. ‘Ritze, Spalte’, ablaut. šḱerbala und skarba f. ‘Splitter’ und skar̂bs (= nhd. ‘scharf’) ‘scharf, rauh’; dazu lit. skirbti ‘sauer werden’, lett. šḱerbs ‘herb, sauer’; slav. *ščьrbъ m., *ščьrba f. in poln. szczerb m. ‘Scharte, Kerbe’, slov. ščȓb ‘schartig’, ščŕba ‘Scharte’ usw.; russ. ščerbá f. ‘Riß, Scharte, Narbe’;
bsl. *skurbā (*skorbhā) in lit. žem. skur̃bti ‘im Elend sein’, skur̃bė f. ‘Gram’, lett. skùrbstu, skùrbt ‘ohnmächtig werden’; slav. *skъrba f. in slov. *škŕba ‘Scharte, Zahnlücke’, auch slav. skъrbь f. in aksl. skrъbь, russ.-ksl. skъrbь, serb. skȓb, russ. skorbь ‘Gram, Sorge’, skórbnutь ‘welken, kränken’, slov. skrbẹ́ti ‘sorgen’;
lat. scrobis m. f. ‘Grube’; ags. screpan ‘kratzen’, mhd. schreffen st. V. ‘reißen, ritzen, kratzen’; aisl. skrapa (*skrapōn) ‘scharren, kratzen, schaben’, mnd. schrapen ds., mhd. schraffen ‘die Haut ritzen, schröpfen’, schrapfe (*skrappṓ) ‘Werkzeug zum Kratzen’, wovon schrapfen ‘striegeln’, mnd. schrappen ‘schaben, kratzen’; mhd. schrepfen (*skrapjan), nhd. ‘schröpfen’;
lit. skrebė́ti ‘rascheln, rauschen’, lett. skrabt ‘aushöhlen, kratzen, schaben’, skrabinât ‘benagen’, skribinât ds. (Neubildung aus *skrebinat); lit. átskrabai m. Pl. ‘Abfall’; russ.-ksl. o-skrebъ ‘abgeschabt habend’, russ. skrebú, skrestí (skrestь, auch skrebátь) ‘schaben, kratzen’, Iterat. čech. škrabati ‘kratzen’;
mit Reduktionsstufe: cymr. crafu ‘kratzen, reiben, ausbeuten’; lett. kribinât ‘abnagen’;
dehnstufig: skrēbh-, skrōbh-, mit r-Suffix der Name der Hainbuche (nach dem gesägten Blatt): alb. shko-zë (*skrēbh-r-), apr. scober-wis (*skrōbher-), lit. skrúoblas (*skrōbh-ro-), jünger skroblùs, aber lett. (mit sekundärem ā) skābardis, skābarde (*skrōbhar-) ‘Rotbuche’, s. Jokl WuS. 12, 71 ff., und vgl. lit. skir̃pstas unten S. 945;
schwundstufig gr. σκαρφᾶσθαι· σκεδάννυσθαι Hes.;
vgl. auch gerbh-, oben S. 386, und cymr. cramen S. 945.
β) (s)kerp-, (s)krep-:
Ai. kr̥pāṇa- m. ‘Schwert’, kr̥pāṇī f. ‘Schere, Dolch’; karpara- n. ‘Scherbe’ m. ‘Schale, Hirnschale’ (: apr. kerpetis ‘Schädel’, aksl. črěpъ ‘Scherbe’, ahd. scirbi ‘Scherbe’);
alb. karpë, karmë (*korp-n-) ‘Fels, Klippe’ (vgl. lat. saxum : secō; unsicherer krep, shkrep ‘Fels, Abhang’); dazu thrak. Καρπάτης ὄρος ‘Karpaten’;
gr. καρπός ‘Frucht’ (‘Abgeschnittenes, Abgepflücktes’), καρπίζομαι, καρπόομαι ‘ernte’; κρώπιον ‘Sichel’ (idg. *krōp-); mit s- wahrscheinlich σκορπίος ‘Skorpion, ein stachliger Seefisch’;
lat. carpō, -ere ‘rupfen, abpflücken’, ursprüngl. ‘abtrennen’, gloss. scarpo d. i. excarpo ‘eligo’, scarpinat ‘scripithaen’ (ags. ‘die Henne scharrt’); carpinus ‘Hainbuche’ usw. (nach dem gesägten Blatt); vgl. hitt. karpina- ‘ein Baum’;
mir. corrán ‘Sichel’, cirrim ‘schlage ab, verstümmle’ (-rr- aus -rp-) vielleicht ir. corr, cymr. cor ‘Spitze’ (: σκορπίος);
ahd. herbist, ags. hærfest ‘Herbst’ (‘Zeit des Pflückens, Erntens’; wohl ein Superlativ *karpistos ‘am besten zum Pflücken geeignet’); aisl. harfr m. herfi n. ‘Egge’;
mit s-: ags. sceorfan st. V. ‘beißen, zerfressen’, gesceorfan ‘zerreißen, schaben’; scyrft ‘das Schneiden’, ahd. scirbi, mhd. schirbe, später scherbe ‘Scherbe (*scharfkantig schneidend); Kopf, testa’ (s. oben zu ai. karpara-), mnd. scherve ‘Schale’; ahd. scerf, mnd. scherf ‘halber Pfennig, kleinste Scheidemünze’, nhd. Scherflein; ags. scearfian (*skarƀōn) ‘schaben, zerreißen’ = mnd. scharven (daneben scherven aus *skarƀjan) ‘in kleine Stücke zerschneiden’, ahd. scarbōn ds., mnd. scharf ‘Scherbe’, aisl. skarfr ‘schräges Endstück’, norw. skarv ‘Klippe’;
mit anderer Vokalfolge: ahd. screvōn ‘incidere’, mnd. schreve m. ‘Linie (‘*Ritzung’), Strich’, schwed. skreva ‘Felskluft’, aisl. skref n. ‘Schritt’ (‘*Kluft’); ags. scræf ‘Höhle’, mhd.schraf, schrave ‘zerklüftete Felsklippe’, mnd. schravel ‘spitzig, schroff’; mhd. scrove, schroffe m. ‘spitzer (*schneidender) Stein, Klippe’, rückgebildet nhd. Adj. schroff;
als ‘rissige, rauhe Haut’ hierher die Postverbalia aisl. skurfa f. ‘Schorf’, schwed. skorf, ags. skurf, scēorf m. ‘Schorf, Grind’ (zu scēorfan, s. oben), ahd. scorf ds. (daneben norw. skorpa ‘Kruste’, mhd. neben schorf auch schorpf aus geminiertem *skorp[p]-), vgl. lit. kárpa ‘Warze’, lett. kãrpa, kārpis ds.;
lit. kerpù, kir̃pti ‘mit der Schere schneiden’, Iterat. karpýti, atkarpaĩ, ãtkarpos ‘Schnitzel’;krapštýti ‘scharren, stochern’ (Schallwort?); lett. cę̄̀rpu, cìrpt ‘scheren’, cir̃pe f. ‘Sichel’; Iterat. kā̀rpît ‘scharren, die Erde aufwerfen’ (vgl. anord. harfr, herfi); apr. kerpetis ‘Schädel’ (vgl. ai. karpara-);
mit s-: lett. šḱērpêt ‘Rasen schneiden’, šḱērpis ‘Pflugmesser’, šḱērpele ‘Holzsplitter’, šḱirpta ‘Scharte’; mit reduktionsstuf. i: lit. skir̃pstas ‘Rüster’, apr. skerptus ds. (nach den gesägten Blättern), lit. skir̃pstus ‘Rotbuche’;
aksl. črěpъ ‘Scherbe’ (in den neueren slav. Sprachen z. T. auch ‘Schädel’); vermutlich auch urslav. *čъrpǫ, čer(p)ti in aksl. črъpǫ, črěti ‘schöpfen’ (‘mit einer Scherbe Wasser schöpfen’); russ. dial. čerp ‘Sichel’ wohl kontaminiert aus červ und serp m. ds.;
vgl. auch kerǝp- ‘Lappen’ oben S. 581.
E. (s)krē-m-, (s)krǝ-m-:
cymr. cramen f. ‘Schorf’ (mit -mm-), bret. crammen, cremmen ds. (das -mm- expressiv oder aus *-b-m-); mir. screm f. ‘Oberfläche, Haut’ (mit -mm-);
afränk. *scramasaks in ‘cultris validis quos vulgo scramasaxos vocant’ (Gregor v. Tours), vgl. auch scramis (neben scutis, spatis, lanceis, sagittis) in der Lex Visigothorum; mhd. schram f.’Schramme, Schwertwunde’, m. ‘Felsspalt, Loch’, schramen ‘aufreißen’; daneben mit mm : mnd. schram (-mm-) m. ‘Ritze, Kerbe’, schramme f. ‘Ritze, Schramme’ (daraus nhd. Schramme); ablaut. aisl. skrāma ‘Wunde, Schramme; Axt’;
lit. krãmas, lett. krama ‘Grind’; lit. krim̃sti ‘nagen, plagen’, lett. krìmst ‘nagen, klauben’;
ksl. pokromь ‘margo panni’, russ. kromá ‘Brotschnitte, Kante’, ksl. ukromь Adv. ‘singulatim’(‘*abgetrennt’), aksl. kromě Adv. ‘außen, draußen’; ablaut. russ. dial. kremь f. ‘Abschnitt des Waldes’;
vermutlich aksl. kremy, kremenь ‘Feuerstein’; lett. krems ds., ablaut. krams.
F. (s)ker-s-:
Hom. ἀκερσεκόμης ‘mit ungeschorenen Haaren’; att. κουρά̄ ‘das Abscheren der Haare’; κουρίς, -ίδος f. ‘Rasiermesser’, κούριμος ‘geschoren’, κουρεύς ‘Barbier’ usw., κουρίξ ‘bei den Haaren fassend’, κορσόν· κορμόν Hes., κορσόω ‘schere’, κορσωτός ‘geschoren’ usw.;
att. inschr. κουρον ‘lignum sectum’; αἱμακουρίαι ‘Blutopfer’, κούρειον ‘ein Opfertier’;
mir. cymr. usw. corr ‘verkümmert, zwerghaft’ (*korso-);
toch. A kärṣt-, В kärst- ‘abschneiden, zerstören’; hitt. karš-, karšii̯a- ‘abschneiden, verstümmeln’ usw.
II. i-Basis skerī̆-, skrē̆i-, skrī̆- ‘schneiden, scheiden’ auch speziell ‘durch Sieben Grobes und Feines scheiden’; s. oben gr. κείρω, καρῆναι, lit. skiriù.
α) Gr. κρί̄νω (*κρῐν-ι̯ω, vgl. Fut. κρῐνῶ, und lesb. κρίννω) ‘scheide, unterscheide, entscheide’, Partiz. κριτός; κρίμνον ‘grobes Mehl’ (‘das Gesiebte’), κρῖμα, κρίμα n. ‘Entscheidung, Urteil’, κριτής m. ‘Richter’, κρίσις f. ‘Entscheidung’, διακριδόν ‘abgesondert’; κρησέρα ‘feines Sieb’(Ableitung von *κρῆσις, *krē[i]-tis ‘crētiō, Sieben’);
lat. cernō, -ere ‘sichten, scheiden; deutlich wahrnehmen (unterscheiden), erkennen’ (*crĭ-nō); certus (= κριτός) ‘geschieden, entschieden, sicher, gewiß’, Perf. crē-vī- (wonach erst crētum), ex-crē-mentum ‘Ausscheidung’, screa (*skrēi̯ā) ‘Auswurf’, screāre ‘sich räuspern’; discrīmen ‘trennender Abstand, Zwischenraum; Unterscheidung; entscheidender, kritischer Augenblick’, crībrum ‘Sieb, Durchschlag’ (*krē̆i-dhrom);
air. criathar (*krē̆i-tro-) ‘Sieb’, acymr. cruitr ds. (ncymr. crwydr ‘das Hin- und hergehen, Wandern’), corn. croider, mbret. croezr nbret. krouer ‘Sieb’; cymr. go-grynu ‘sieben’ (*upo-kri-nō), bret. gourner ‘Sieb’, cymr. gwa-gr, gogr ds.; gall.-rom. crinare ‘spalten’, oberital. crena ‘Spalt’, usw.; über ir. crīch ‘Grenze, Gebiet’, cymr. crip, crib, corn. bret. krib ‘Kamm’, s. oben S. 619;
ags. hrīdder, hrīddel ‘Sieb’, ahd. rītera, nhd. Reiter ‘grobes Sieb’ (*krē̆i- oder *krī-dhrom); got. hrains (*kroini-), aisl. hreinn, as. hrēn(i), ahd. hreini ‘rein’, nhd. rein, dial. ‘feingemahlen, gesiebt’;
bsl. *krei̯ō ‘trenne, scheide’ in lett. krijât ‘schinden’, krija f. ‘Baumrinde’, lit. krìjas m. ‘Siebreifen’, Pl. krìjos ‘Bast, Rinde’, skrìjos ‘Siebreifen’;
urslav. *krojǫ, *krojiti (altes Kausat.) in ksl. krojiti ‘περιτέμνειν, -σχίζειν, dissecāre’, russ. krojú, krojítь ‘schneiden, zerschneiden; Getreide sieben’;
urslav. *krajь (bsl. *krōi̯a- m.) in aksl. krajь ‘Rand, Ufer’, russ. kraj ‘Rand, Gegend; Ende’, krájnij ‘äußerst’; mit Ablaut aksl. iskrь ‘nahe’; urslav. *krida in osorb. křida, nsorb. kśida f. ‘Sieb’.
β) (d-Präsens?) (s)kreid- in:
mir. scrissid ‘schneidet’ (*skrid-t-);
got. dis-skreitan ‘zerreißen trans.’, dis-skritnan ‘zerreißen intr.’, nhd. schweiz. schrīssen, schreißen, bair. schritzen ‘reißen, schlitzen’, schritz ‘Riß’; as. hrītan oder hrītian ‘reißen, ritzen, schreiben’, aschwed. run. hrita ‘ritzen, einritzen’.
γ) (s)krei-t-: ags. mid-hriðre n. ‘Zwerchfell’; afries. mid-hrith(ere) ds.
δ) Labialerweiterungen:
(s)kerībh- in gr. σκαρῑφάομαι und σκαρῑφεύω ‘kratze, ritze auf, einen Umriß’, σκάρῑφος m. ‘Griffel, Umriß, Skizze’; lat. scrībō, -ere ‘mit einem Griffel graben, einzeichnen, schreiben’, osk. scriftas Nom. Pl. ‘scriptae’, umbr. screihtor ‘scripti’; lat. Lwe. sind ahd. scrīban, as. skrīƀan, afries. skrīfa ‘schreiben’ und die ursprüngl. kirchlichen Worte ags. scrīfan ‘eine Strafe, bes. eine kirchliche Buße auferlegen’, aisl. skript ‘Beichte, Strafe’; unklar ist das p (= bb) in mir. scrīp(a)id ‘kratzt’;
mit idg. -p-: aisl. hrīfa ‘kratzen, scharren’; hrīfa f. ‘Rechen’, afries. hrīvia, ndl. rijven ‘harken, rechen’, ags. gehrīfnian ‘abreißen’; lett skrīpât ‘kratzen, kritzeln; einschreiben’, skrīpsts ‘krummes Schnitzmesser’, skrīpa ‘eingeritzter Streifen’.
III. u-Basis (s)keru-, (s)kreu-, vgl. etwa lit. kir̃vis ‘Axt’, russ. červь ‘Sichel’ usw.; ags. scréawa m. ‘Spitzmaus’, scierfe-mūs ds.:
(s)kreut-: gr. κρουτεῖται ‘kernt aus’ Hes.;
lat. scrūtillus ‘venter suillus condita farte expletus’, dial. scrōtum ‘Hodensack’, hyperurbanisiert scrautum ‘Köcher’ (scrūta ‘Gerümpel’ aus gr. γρύ̄τη ‘Gerümpel’, wie scrōfa aus γρομφάς); scrūtor, -ārī ‘untersuchen, durchstöbern’;
mcymr. ysgrud ‘Skelett’ (*skrou-to-), Loth RC. 43, 166 f.;
ahd. scrōtan ‘hauen, schneiden, schroten’; auch ‘Kleider zuschneiden’ (daher Schröder, Schröter), scrōt ‘Schnitt’ (mhd. schrolle ‘Erdscholle’ aus *skruð-lá-??), ags. scrēadian ‘schälen, abschneiden’, *scrēad(e) f. ‘Stück Zeug’, skrūd n. ‘Kleid’ = aisl. skrūð n. ‘kostbares Zeug, Kleid’; (ohne s-: aisl. hrjōða ‘leeren, vertreiben, verheeren’, hrjōðr ‘Vernichter’); ahd. scrutōn, scrodōn, scrutilōn ‘erforschen, durchforschen’, scrod ‘scrutatio’, und got. and-hruskan ‘nachforschen’ (*krū̆t-skō); hierher wohl mit Nas. und ausl. Media apr. scrundos f. Pl. ‘Schere’.
(s)keru-p-, (s)kreu-p-:
Lat. scrūpus ‘scharfer, spitzer Stein’, scrūpulus ‘spitziges Steinchen’ (scrīpulus nachscrīptus) und (wie scrūpulum) ‘kleinster Teil eines Gewichtes oder Maßes; ängstliche Genauigkeit (wie ‘auf spitzen Steinen gehend’), Skrupel’, scrūpeus ‘steinig’;
vielleicht als ‘kratzend’ = schwed. skroflig ‘uneben, rauh, heiser’ usw;
poln. skorupa usw. ‘Scherbe’.

WP. I 422, II 573 ff., WH. I 170 f., 172 f., 198, 205 f., 274, 316 f., II 498 ff., Trautmann 117, 119, 128 ff., 141, 265 ff.; vgl. auch kreup- oben S. 623.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal