Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

rijt - (uitwatering)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

rijt2* [uitwatering] {oudnederlands rīth [stortvloed], middelnederlands rijt 901-1000} middelnederduits ride [beek], oudengels rīð [beek]; verwant met middelnederlands rinnen [stromen, vlieten], vgl. rennen. Het woord komt bv. in de plaatsnaam Gilze-Rijen voor.

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

rijt 'kleine natuurlijke waterloop'
Een rijt is een kleine natuurlijke waterloop, vaak aan het begin van een beek en gevoed door een kwel uit de omgeving, soms ook zonder vaste bedding en alleen watervoerend na regenval. Het woord is waarschijnlijk een dentaalafleiding bij de Indo-Europese wortel *rei, 'stromen'. Het is hetzelfde toponiem als oe. rîð 'stroom, beek', mnd. rîde 'beek, greppel'. In het Middelnederlands treffen we het nog in vormen met -d- in rîde (zie → Rijen), maar meestal, met name in Noord-Brabant, als reit of rijt met verscherping van de slotconsonant.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

rijt* uitwatering 0901-1000 [WPs]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut