Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Rijsberkampen - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Rijsberkampen (Weststellingwerf, Fr)
Fries Rysberkamp. 1429 thoe Rysborcampe1, 1543 Rysbercamp2, 1634 Rysber Camp3, 1851-1855 Riesberkamp4; kamp is 'afgeperkt stuk land'. In het eerste deel van deze naam schuilt misschien *rijsbôrt 'boord (waterkant) waar rijshout groeit'5.
Lit. 1De Vries 1945 75, 2Gildemacher 2007 203, 3krt Hondius, 4GHAN 2 80, 5De Vries 1945 75.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal