Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

rijkeluiswens - (jongen èn meisje als kind)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1934. Een rijkeluiswensch,

d.i. twee kinderen, een jongetje en een meisje; in het fr. souhait de roi, fils et fille. Vgl. bij Smetius, 95: Heeren wensch, souhaict du roy, soon ende dochter; Brederoo, I, 324, vs. 470:

 Die altoos arme sloof sit rontom in de ayeren,
 En waarse gaat of staat, komt met dat krijtend goet an bayeren.
 Maer of ick schoon so mal noch worden alsen mens,
 Ick hadder haast genoech an een rijckeluyer wens.

Ndl. Wdb. XIII, 296; Harreb. I, 138: Een zoon en een dochter is rijke lui's wensch; vgl. in Zuid-Nederland een keuningswensch, wanneer men drie zonen en drie dochters uit één huwelijk in 't leven heeft (Antw. Idiot. 645); of twee kinderen, een zoontje en een dochtertje (Claes, 119; Waasch Idiot. 339); fri. twa jonges en twa femkes dat is rikeliûs-winsk.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut