Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

repareren - (herstellen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

repareren ww. ‘herstellen’
Mnl. repareren ‘herstellen’ in sluus ..., dewelcke zij niet goedlix moghende zijn te repareerne ‘(zekere) sluis, die zij niet gemakkelijk in staat zijn te repareren’ [1389; MNW weecheit], ‘in een goede staat brengen’ in gherepareert thebbene den messaelboucke [1478; MNW verlichten].
Ontleend aan Frans réparer ‘herstellen, in goede staat terugbrengen’ [ca. 1160; TLF], dat zelf een geleerde ontlening is aan Latijn reparāre ‘herstellen, weer gereedmaken’; dat woord is gevormd met het voorvoegsel → re- ‘terug-’ bij parāre ‘voorbereiden, gereedmaken’, zie → paraat.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

repareren [herstellen] {1480 in de betekenis ‘in een fraaie staat brengen’; de huidige betekenis 1520} < frans réparer [idem] < latijn reparare [weer verwerven, weer aanschaffen, herstellen, vernieuwen], van re- [wederom] + parare [voorbereiden, gereedmaken, in orde brengen], verwant met parere [ter wereld brengen, verwerven].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

repareer ww.
Herstel, regmaak.
Uit Ndl. repareren (al Mnl.). Die oudste bet. van repareren was 'verfraai', waaruit 'herstel'.
Ndl. repareren uit Fr. réparer uit Latyn reparare 'weer verwerf, herstel', met lg. van re- 'weer' en parare 'voorberei, in orde bring'.
D. reparieren, Eng. repair.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

repareren ‘herstellen’ -> Singalees reparēru-va, reparāru-va ‘herstellen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

repareren herstellen 1520 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal