Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

reebok - (Zuid-Afrikaanse antilopesoort)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

reebok s.nw.
1. Europese hert. 2. Ribbok.
Uit Ndl. reebok (al Mnl.). Vir bet. 2 is die benaming misleidend omdat die Ndl. reebok nie eens tot dieselfde familie as die Afr. reebok behoort nie.
Vanuit vroeë Afr. in S.A.Eng. (1776).

ribbok s.nw.
Soort wildsbok.
Vervorm uit Ndl. reebok (al Mnl.) 'reebok'. Blykbaar is die vorm ribbok jonk. Dit kom nie voor by Scholtz (1974) of by Changuion (1844), Pannevis (1880) of Mansvelt (1884) nie. Die vorm kan die gevolg wees van volksetimologie, of net verkorting van ee tot i. Ook die oorspr. reebok is misleidend omdat die Ndl. reebok nie eens tot dieselfde familie as die Afr. reebok of ribbok behoort nie.
Vanuit Afr. in S.A.Eng. (1935).

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

ribbok: die S.A. antiloop is o.a. Cervicapra fulvorufula, fam. Bovidae en word by vRieb reetjen(s)/reebeesjen/reebockien/reebock(en) genoem na d. naam v. die soort wat in Ndl. reebok heet, nl. Capreolus capreolus, fam. Cervidae (v. Scho PD 13-4) – Ndl. ree, Hd. reh en Eng. roe is verw., maar herk. hoërop onbek., Afr. vorm misk. volkset. of net verk. van ē; vgl. ook Kloe HGA 316.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

reebok ‘Zuid-Afrikaanse antilopesoort’ -> Engels rhebok, rhebuck ‘Zuid-Afrikaanse antilopesoort’ ; Zweeds † rebock ‘Zuid-Afrikaanse antilopesoort’.

Hosted by Meertens Instituut