Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

redelijk - (verstandig, weloverwogen, rationeel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

redelijk bn. ‘verstandig, weloverwogen, rationeel’
Mnl. redelec ‘rationeel, in overeenstemming met de wetten van de rede’ [1240; Bern.], daer ombe moet hi hem geuen redenlike behoefte ‘daarvan moet hij hem in voldoende mate geven wat hij nodig heeft’ [1253; VMNW], van onsen paiemente die redenleke ware ‘van onze betaling, die redelijk zou zijn’ [1277; VMNW].
Afleiding met het achtervoegsel → -lijk van mnl. reden ‘recht, verstand, argument’, zie → rede.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

redelijk bnw. mnl. rēde(n)lijc ‘rechtschapen, rechtvaardig; begaafd met rede; redelijk, betamelijk, billijk; tamelijk, middelmatig’, mnd. rēdelik, ohd. redilīh, redolīh (nhd. redlich), afl. van rede.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

redelijk bnw. Reeds mnl. ohd. mnd.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

rillek, bn., bw.: redelijk, tamelijk, middelmatig. Door d-syncope uit redelijk.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

redelijk ‘verstandig, behoorlijk’ -> Fries reedlik, ridlik ‘verstandig, behoorlijk’; Deens redelig ‘eerlijk en betrouwbaar’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors redelig ‘rechtschapen’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds redlig ‘rechtschapen’ (uit Nederlands of Nederduits).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut