Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

redding - (bevrijding van zorgelijkheid)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1643. Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij.

Deze op zich zelf duidelijke spreekwijze luidt bij Goedthals, 97: als den angst meest is, so is gods hulpe allernaest, ce que Dieu ayme, au besoing repas a; bij De Brune, 151: wanneer den angst ons meest verbaest (ontstelt), zoo is Gods hulp ons aldernaest. Zie Harreb. I, 15 b; II, 129 b, waar de tegenwoordige vorm voorkomt; Villiers, 87; Joos, 159: hoe grooter nood, hoe nader God; Wander III, 1058: wenn die Not am grössten, ist die Hülf (ist Gott) am nächsten; eng. when the need is highest, help is nighest; fr. à barque désesperée Dieu fait trouver le port.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut