Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

recidivist - (iemand die opnieuw een strafbaar feit pleegt)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

recidivist zn. ‘iemand die opnieuw een strafbaar feit pleegt’
Nnl. recidivist ‘herhalingsmisdadiger, iemand die opnieuw een(zelfde) strafbaar feit pleegt’ [1850-51; WNT].
Ontleend aan Frans récidiviste ‘misdadiger die al eerder veroordeeld is’ [1845; TLF], een afleiding van récidiver ‘nogmaals een(zelfde) misdaad plegen’ [1488; Rey], dat ontleend is aan middeleeuws Latijn recidivare ‘id.’ [12e eeuw; Rey], afgeleid van een klassiek Latijns bn. recidivus ‘weer in zijn oude doen vervallend’, dat zelf is afgeleid van het werkwoord recidere ‘terugvallen’, gevormd met het voorvoegsel → re- ‘terug-’ bij cadere ‘vallen’, zie → kans.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

recidivist [die fouten herhaalt] {1850-1851} < frans récidiviste [idem], teruggaand op latijn recidivus [weer in zijn oude doen vervallend], van recidere [terugvallen], van re- [weer] + cadere (in samenstellingen -cidere) [vallen].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

recidivist (Frans récidiviste)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

recidivist ‘die fouten herhaalt’ -> Indonesisch résidivis ‘die fouten herhaalt’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

recidivist die fouten herhaalt 1850-1851 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut