Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

recent - (van kortgeleden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

recent bn. ‘van kortgeleden’
Nnl. recent ‘van kortgeleden’ zoals in een zeer recent decreet van den koning [1805; WNT Supp. attentie], recens, recent ‘versch, nieuw, onlangs voorgevallen’ [1824; Weiland].
Ontleend aan Frans récent ‘van kortgeleden’ [ca. 1458; TLF], eerder al roisant, resant ‘fris, vers’ [12e eeuw; FEW], dat op zijn beurt ontleend is aan Latijn recēns (genitief recentis) ‘nieuw, vers, jong’.
Van Latijn recēns is de etymologie onzeker. De oorspr. betekenis is wrsch. ruimtelijk ‘rechtstreeks afkomstig van’. Het woord heeft in het Latijn geen morfologisch verwante woorden, maar wordt wel beschouwd als een afleiding met → re- van de wortel pie. *ken- ‘jong, nieuw’, waaruit: Grieks kainós ‘nieuw’; Sanskrit kanī́na- ‘jong’; Oudkerkslavisch začęti ‘beginnen’; Middeliers cana, cano ‘jong dier, welp’, Welsh cenedl ‘volk’, misschien Gallisch cintu ‘eerst’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

recent [van kort geleden] {1831} < frans récent [idem] < latijn recens (2e nv. recentis) [nieuw, vers, jong], van re- [wederom] en een woord dat we terugvinden in grieks kainos [nieuw], oudindisch kan(y)ā [meisje].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

recent (Frans récent)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

recent ‘van kort geleden’ -> Indonesisch resén ‘van kort geleden’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

recent van kort geleden 1831 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut