Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

realiseren - (omzetten in daden, verwezenlijken)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

realiseren ww. ‘omzetten in daden, verwezenlijken’
Vnnl. realiseren ‘wettig erkend maken (van hypotheken, schulden e.d.)’ in Dat ... de schulden, gherealiseert zouden zijn [1535; WNT]; nnl. realiseren “tot wezenlykheid brengen: goed in geld verwisselen” [1805; Meijer], ‘verwezenlijken, een concrete gestalte geven’ in Dat aan de ... recruten niet zijn gerealiseerd de hun gedane beloften [1810; WNT], ‘tot een werkelijk bestaan brengen’ [1824; Weiland].
Ontleend aan Frans réaliser ‘wettig erkend maken’ [1495; Rey], ‘verwezenlijken’ [1611; Rey], afleiding van het bn. réel ‘werkelijk’, zie → reëel.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

realiseren [verwezenlijken] {1535} < frans réaliser [idem], van oudfrans real < middeleeuws latijn realis [m.b.t. dingen, feitelijk, werkelijk], bn. van res [zaak].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

realiseren ‘verwezenlijken’ (Frans réaliser); ‘begrijpen’ (Engels to realise)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

realiseren ‘verwezenlijken’ -> Fries realisearje ‘verwezenlijken’; Indonesisch réalisir ‘verwezenlijken’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

realiseren verwezenlijken 1810 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut