Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

rave - (spar, keper)

Etymologische (standaard)werken

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

rave m. (spar, keper), Mnl. id. + Ohd. ravo (Mhd. rave, Nhd. rafe[n]), On. raptr Zw. en De. raft, ook Ndd., Eng. rafter, Ofr. refter + Osl. rèpij = paal.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

rave s.nw., ww. (geselstaal)
Groot, lewendige partytjie in 'n nagklub waar 'n tipe harde, vinnige elektroniese musiek gespeel word, of so 'n partytjie bywoon of aan so 'n partytjie deelneem.
As s.nw. uit Eng. rave (1989). Die ww. het in Afr. self ontwikkel.
Die Eng. slengwoord rave is vir die eerste keer in 1960 in Londen gebruik om na 'n lewendige partytjie te verwys, en later dan, vir die eerste keer in 1989, om na 'n partytjie in 'n nagklub, wat sy ontstaan in Chicago en New York gehad het, te verwys. Hoewel bg. bet. resent is, kom Eng. rave reeds in Middelengels as raven 'tekens toon van kranksinnigheid' voor, met lg. uit Middelfrans raver 'dwaal, ylhoofdig wees'. Die partytjie in 'n nagklub word wsk. so genoem omdat dwelms soos LSD en Ecstasy gewoonlik tydens so 'n partytjie gebruik word en dit dan tot tekens van kranksinnigheid of ylhoofdigheid kan aanleiding gee.
Ndl. raven.

Dateringen of neologismen

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

rave (← Eng. to rave ‘razen, uitrazen’), houseparty*. In Engeland dateert de term rave ‘feest’ uit de jaren zestig, maar het woord kende een heropleving in de jaren tachtig in een ietwat andere betekenis. De feesten vinden nu plaats in clubs, gekraakte panden, loodsen — bijna altijd op geheime plekken — en maken deel uit van het acid-house*-gebeuren. Deelnemers hieraan noemt men in Engeland ravers*. In Groot-Brittannië reageerde Justitie vrij heftig. Regelmatig werden de feesten ruw beëindigd door een grote politiemacht, bijvoorbeeld omdat de lokatie brandgevaarlijk zou zijn. Dergelijke acties kwamen er vooral naar aanleiding van berichten in de media over slachtoffers onder de feestgangers door gebruik van XTC*.

Ik ga zelfs naar een ‘rave’ (spreek uit: reef) zoals insiders house-fuiven noemen. (Panorama/De Post, 25/10/91)
Het is, zegt hij, steeds lastiger om raves te organiseren. (Vrij Nederland, 25/09/93)
Wie wil weten hoe de rave-scene van Engeland en Ibiza er een jaar of drie geleden uitzag, stoppe ‘Cubic Rave’ in de video. (Oor, 26/03/94)
In Nederland worden bijna wekelijks ‘raves’ georganiseerd die tienduizenden gabbers op de been brengen, met Rotterdam als epicentrum. (Geert Cortebeeck: De XTC-Mafia, 1994)
En het kan dan zo zijn dat de bebakkebaarde en bepaardenstaarte dertigers door de dansende jeugd als opa’s worden afgedaan, zij zijn het wel die het meest aan de XTC-pilletjes en de entreeprijzen van 50 gulden voor een gemiddelde ‘rave’ verdienen. (Elsevier, 23/11/96)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal