Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

racket - (voorwerp om ballen mee te slaan)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

racket zn. ‘slaginstrument bij tennis, badminton en squash’
Nnl. racket ‘slaginstrument bij tennis’ [1894; weekblad Eigen Haard, 37], badminton-racket [1923; Vaderland], squash heeft alleen 't racket met tennis gemeen [1939; Vaderland].
Ontleend aan Engels racket ‘slaginstrument bij tennis’ [1500-20; OED], eerder ‘tennisachtig spel dat met de open hand gespeeld wordt’ [ca. 1385; OED], van Frans raquette ‘racket, handpalm’ [1314; TLF], dat wrsch. via Italiaans racchetta ‘handpalm’ ontleend is aan Arabisch rāḥat, een verbogen vorm van rāḥa ‘handpalm’.
Het Franse woord raquette is al eerder in het Nederlands ontleend, namelijk als raket ‘kaatsnetje’ [1525; WNT]. In het BN spreekt men voor ‘tennisracket’ ook nu nog wel van raket, onder invloed van het Frans. Zie ook → raket 2.
Lit.: Philippa 1991

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

racket1 [voorwerp om ballen mee te slaan] {1898} < engels racket < frans raquette [idem] (vgl. raket1).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

racket znw. o., omstreeks 1890 overgenomen < ne. racket ‘voorwerp om mee te slaan’, dat als sportmodewoord het reeds vroeger ontleende raket 1 ten dele verdrong.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

raket II (vuurpijl), nog niet bij Kil. Uit fr. roquette “id.” (voor de a vgl. raket I), dat ook elders ontleend is en van ’t germ. woord rokken wordt afgeleid. Hieruit — maar ook wel anders — verklaart men ook fr. raquette “kaatsnet”, dat in ’t Ndl. (raket III znw. o., sedert 1551; via ’t Eng. laat-nnl. racket o.) en elders ontleend is.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

rinket 2 (G), zn. o.: racket, bat. Wvl. rinket. 1693 daernaer nemen sy den bal ende beginnen denselven te smyten op het Lift en te slaen metterhandt of met het rinket, Gent (LC). Met n-epenthesis < raket. Fr. raquette, Ofr. rachette 'handpalm' < Mlat. rasceta 'handpalm' < Ar. râhet, râhat. Vgl. Fr. jeu de paume, omdat de bal oorspronkelijk met de handpalm weggeslagen werd.

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

rinket 2 (DB), zn. o.: racket, bat. Met n-epenthesis < raket. Fr. raquette, Ofr. rackette ‘handpalm’< Mlat. rasceta ‘handpalm’< Ar. râhet, râhat. Vgl. Fr. jeu de paume, omdat de bal met de handpalm weggeslagen werd. Afl. ww. rinketten ‘met de pluimbal spelen’, en daarvan afgeleid ‘overhoop gooien’.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

raket: kaatstuig/netspaan (by tennis en dgl. spele); Ndl. (16e eeu) uit Fr. raquette, “bal v. hand of voet”, maar reeds It. racchetta, “balnet”, end 19e eeu herontln. aan Eng. racket; in Afr. wsk. uit Eng., maar gaandeweg m. Ndl./Afr. uitspr. m. klem op slot letg.; die wd. gaan terug op Arab. rāhah, “handpalm”.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

racket (Engels racket)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

racket [rekut] ovale sponning met netwerkje van gespannen draden en een steel als handvat, waarmee de bal geslagen wordt bij sporten als tennis en badminton.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

racket ‘voorwerp om ballen mee te slaan’ -> Indonesisch rakét ‘voorwerp om ballen mee te slaan’ (uit Nederlands of Engels); Javaans dialect rèkèt ‘voorwerp om ballen mee te slaan’; Madoerees raket, rekēt ‘tennis- of badmintonracket’ (uit Nederlands of Engels); Menadonees rèkèt ‘voorwerp om ballen mee te slaan’.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

racket zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = slagnet, slagplank, slaghout. De regel is: voor een harde bal gebruik je een slagplank, voor een zachte bal een slagnet.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

racket voorwerp om ballen mee te slaan 1898 [WNT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal