Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

quotum - (evenredig aandeel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

quota zn. ‘evenredig aandeel’
Vnnl. quote ‘evenredig aandeel in een hoofdelijke omslag’ [1542; MNHWS], quota ‘id.’ in Dat een ieder Prouincie gestelt is op eenen zeeckeren quota ‘dat aan elke provincie een bepaald quotum is opgelegd’ [1590; WNT], ‘aandeel in de gemeenschappelijke baten’ in voor hare quota ende aendeel inde selve veroverde Goederen [1647; WNT]; nnl. ook in de vorm quotum ‘evenredig aandeel’ [1824; Weiland].
Ontleend aan middeleeuws Latijn quota ‘portie, vastgestelde hoeveelheid’ [1386; Fuchs], verkorting van quota pars, letterlijk ‘het hoeveelste deel’. Hierin is quota de vrouwelijke vorm van quotus ‘hoeveelste’, een afleiding van quot ‘hoeveel’, verwant met quis ‘wie’, zie → wie.
Bij het (middeleeuws-)Latijnse woord quota wordt in de moderne talen ook een onzijdige vorm quotum met dezelfde betekenis geconstrueerd.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

quotum [evenredig deel] {1847} < latijn quotum, het o. van quotus [de hoeveelste?], van quot [hoeveel] (vgl. quota).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

quotum ‘evenredig deel’ -> Indonesisch kotum ‘evenredig deel’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

quotum evenredig deel 1847 [KKU] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut