Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

prefereren - (de voorkeur geven aan, verkiezen boven)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

prefereren ww. ‘de voorkeur geven aan, verkiezen boven’
Mnl. prefereren, prefereiren ‘verkiezen boven, voor laten gaan’ in wie van beide geprefereirt wordt ... den assisenaere ofte huusheere ‘wie van beiden (bij een beslaglegging) de eerste rechten heeft: de belastingambtenaar of de huiseigenaar’ [1432-68; MNW becommeren], barmhertigheydt prefereren voor reguer ‘barmhartigheid verkiezen boven strengheid’ [1492; MNW riguer]; nnl. prefereren, prefereeren ‘voor laten gaan’ in (bepaalde schippers:) voergaen ende geprefereert zullen werden ‘voorgaan en voorgelaten zullen worden’ [1524; WNT voorgaan I], ‘de voorkeur geven aan’ in de Redenen ... dit Schip ... te prefereeren [1637; WNT].
Ontleend via Frans préférer ‘verkiezen boven, liever hebben’ [ca. 1355; TLF] aan Latijn praeferre ‘vooruitplaatsen, plaatsen vóór, de voorkeur geven’; het Latijnse woord is gevormd met prae- ‘vooruit, voor’, zie → pre-, en ferre ‘dragen, brengen’, verwant met → baren.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

prefereren [verkiezen] {1518} < frans préférer < latijn praeferre, van prae [vooruit, vóór] + ferre [dragen, meevoeren].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

prifferere (ww.) verkiezen; Middelnederlands prefereren <1432-1468> < Frans préférer.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

prefereren verkiezen 1518 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal