Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

precessie - (astronomische term)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

precessie [astronomische term] {praecessie 1847} < frans précession < latijn praecessionem, 4e nv. van praecessio [het voorgaan], van praecedere (verl. deelw. praecessum, vgl. precedent).

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1964), Vreemde woorden in de sterrenkunde, 2e druk, Groningen

Praecessie of Precessie (= laat-Lat. praecéssio = het voorgaan; < Lat. praecédĕre = voorgaan). Verschuiving van de snijpunten van evenaar en ecliptica in een richting de zon tegemoet. Het is, alsof deze punten „vooruitgaan” om de zon te ontmoeten. Ontdekt ong. 125 v. Chr. door Hipparchus.

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Praecessie (praecéssio = het voorgaan; praecédere = voorgaan; < prae = vóór (v. plaats), + cédere gaan, zich bewegen). Beweging van de richting van het impulsmoment van een roterend lichaam waarop een koppel werkt. Aan een dergelijke beweging van de roterende aarde is het te wijten dat de snijpunten van hemelaequator en ecliptica geen vaste punten zijn aan den hemelbol, maar bewegen in een richting de zon tegemoet, dus vooruitgaan; vandaar de naam van het verschijnsel dat omstr. 125 v. Chr. ontdekt werd door Hipparchus; later kreeg deze term een algemenere betekenis.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut