Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

praktiseren - (beoefenen)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

prakkeseren, prakkiseren [(be)denken] {1720} afgeleid van praktiseren.

praktiseren [een praktijk uitoefenen] {practise(e)ren [in praktijk brengen, een beroep uitoefenen] 1452-1494} < middeleeuws latijn practizare, practisare [idem] (vgl. praktijk).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

praktizeren ww. ‘praktijk uitoefenen’ en ‘bedenken, nadenken’ (dan gewoonlijk prakkezeren), mnl. practiseren ‘rechtszaken behandelen; verstand van zaken hebben’, ook mnd. < mlat. practizāre. De bet. ‘overleggen’ vinden wij reeds in 1541.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

praktizeeren, prakkezeeren ww. Reeds laat-mnl., Teuth. en mnd. Uit mlat. practizâre. De bet. “overleggen” reeds in 1541.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

prakkezeeren o.w., van praktizijn, uit Ofra. practisien, van Mlat. practica = daad, verrichting, van Gr. praktikḗ, van prássein = doen.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

praktiseer ww.
'n Beroep beoefen, veral deur 'n professionele persoon.
Uit Ndl. praktiseren (Mnl. practiseren).
Ndl. praktiseren uit Latyn practizare, practicare ''n praktyk beoefen', met lg. van practica uit Grieks praktike, wat verband hou met die Griekse ww. prattein 'volbring, verrig'.
D. praktizieren, Eng. practise, Fr. pratiquer.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

praktiseer: bedryf/beroep beoefen; Ndl. practi-/praktize(e)ren (ouer practikeeren/-queeren, Mnl. practiseren, o.a. “regsake behandel”), Hd. praktizieren, Eng. practise, Fr. pratiquer (ouer pra(c)tiquer/pra(c)tiser) uit Ll. practizare/practicare, hou verb. m. Gr. pragma, “daad”, en praktikos, “doenlik, prakties”; vgl. prakseer.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

prakkiseren (be)denken 1720 [WNT]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut